top of page

Nepatrný zásah

tlumocnik.jpg

Tato aktivita je inspirovaná dílem Stanislava Kolíbala. Princip, který ve své tvorbě tento umělec využíval, umožňuje zajímavé propojení materiálů a předmětů, které nás mohou překvapit novým významem. Vaše výtvarná práce bude na pohled možná decentní, ale její neviditelná hodnota bude o to cennější.

 

Jak postupovat?

1. Zapátrejte doma ve svých starých výtvorech a vyberte si jeden, se kterým nejste stoprocentně spokojení. Nezáleží na tom, jestli je to kresba, malba, koláž, frotáž, reliéf, nebo dokonce objekt.

2. Vybraný výtvor položte před sebe na stůl nebo na zem. Pozorně si ho prohlédněte ze všech možných stran a úhlů. Všímejte si barev, materiálů, tvarů.

3. Zamyslete se, co se vám na něm nelíbí a s čím nejste spokojeni. Odpověď napište na kus papíru.

4. Papírek zmačkejte, roztrhejte, pošlapejte a zahoďte.

5. Je čas dílo decentně dokončit tak, aby splnilo vaše očekávání. To, co se vám nelíbilo, změňte, nahraďte, doplňte. Rozhlédněte se kolem sebe doma nebo venku a najděte předmět nebo materiál, který by vaše dílo doplnil.

6. Předmět s původním dílem vhodně propojte – přilepte, proděravte, obarvěte. Zásah by měl být opodstatněný, promyšlený a nenásilný.  Nic neuspěchejte.

 

Konceptuální umění zdůrazňuje, že v umění je důležitá myšlenka. A že idea (koncept) a hotové dílo mají stejnou hodnotu. Takže někdy svou ideu klidně můžeme nechat jen v hlavě – a je to umění.

tvorime_doma_34_zasah_1.jpg
tvorime_doma_34_zasah_2.jpg
NepatrnéNásilí_Kolíbal.jpg

VŠIMNĚTE SI!

Původní větévka přesahovala okraj desky obrazu. Za účelem ochrany před poškozením bylo na díle samotném spácháno „nepatrné násilí“ a větvička byla zkrácena. Byl to tah dvojsmyslný. Dílo samotné se stalo vězněm rámu a současné zarámování ruší vyznění celého díla.

Stanislav Kolíbal (1925) je český sochař, teoretik a tvůrce prostorových instalací. Řadí se k významným představitelům českého konceptuálního umění. Kolíbalovu tvorbu téměř od počátku provází zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru. Jeho sochy a objekty jsou charakteristické užitím minimálních prostředků. Nalezené předměty staví do nové prostorové situace a dává jim nový smysl. Stejně jako na naší ukázce. Podívejte: na bílé desce je na prostoru vymezeném liniemi připoután tenkým provázkem klacík.

Stanislav Kolíbal, Nepatrné násilí, 1972, reliéf; ze sbírek GMU Hradec Králové

Kotva 1
tlumocnik.jpg

Tento námět je k dispozici také v českém znakovém jazyce!

bottom of page