top of page

Cesta do středu

Umění k nám často promlouvá v symbolech – to znamená pomocí znaků, které ukrývají bohaté významy. Dnes se i vy s jedním důležitým symbolem seznámíte. Připravte se na putování labyrintem!

 

Než se pustíte do výtvarného tvoření, přečtěte si na listu s označením Příloha 1 příběh tajemného labyrintu ze starých řeckých bájí. Podle příběhu doplňte křížovku v pracovním listu a tajenka vám prozradí, na kterém ostrově se bájný labyrint nacházel.

Motiv labyrintu nenajdeme pouze v bájných příbězích starého Řecka. Ve výtvarném umění se s tímto symbolem můžeme setkat napříč stoletími. Objevuje se na prastarých rytinách, mincích, vzorech keramiky, ale také v malířství, mozaice, prostorových instalacích či formou živých plotů v zahradní architektuře. Motiv labyrintu je ve výtvarném umění bohatě zastoupen. Má totiž důležitý duchovní a symbolický význam. Znázorňuje spletitou životní cestu člověka, který přes mnohé nástrahy a překážky směřuje ke spáse a osvícení.

01.jpg

Bartolomeo Veneto, Portrét mladého muže s labyrintem na srdci, okolo 1510

02 (1).jpg
03.jpg

Vlevo Jan Koblasa, Labyrint světa, 1958, Muzeum umění Olomouc; vpravo Mozaika zobrazující Thésea a Minotaura. Rhaetia, Švýcarsko

STŘED LABYRINTU

Už jsme si prozradili, že spletité chodby labyrintu jsou symbolem rozmanité cesty životem, která nám stále přináší nové zkušenosti. Také střed labyrintu má svůj důležitý význam. Představuje cíl putování a přináší poznání toho, co je v našem životě důležité.

Ukryjte i vy do středu labyrintu svůj poklad! Zamyslete se, co je pro vás důležité a čeho si vážíte. Zapište nebo zakreslete své nápady do připraveného políčka.

Jak postupovat?

Na následující stránce jsou pro vás připraveny čtverce, do kterých nakreslíte jednotlivá pole labyrintu. Záleží jen na vás, kolik polí si připravíte a jak velký labyrint nakonec sestavíte.

TIP!

Chodby labyrintu kreslete nejprve tužkou a až nakonec obtáhněte černým fixem. Budete tak mít možnost svůj návrh proměňovat, přidávat chodby a slepé uličky.

1. Každý čtverec má čtyři vstupy. Nejprve si zvolte, které dva vstupy propojíte, a nakreslete mezi nimi průchozí chodbu. Vybrané vstupy si označte z druhé strany papíru (například křížkem).

2. Zbývající vstupy můžete využít na slepé chodby a dotvořit tak celé pole labyrintu.

3. Jednotlivé čtverce si vystřihněte, připravte si také střed labyrintu. Nyní můžete svůj labyrint sestavit. Spojujte mezi sebou jednotlivá pole tak, aby na sebe navazovaly průchozí chodby.

 

 

Až budete mít labyrint hotový, můžete si vzít třeba figurku z Člověče, nezlob se! a zkusit si spletitou cestu labyrintem projít. Nebo můžete hledání cesty připravit jako úkol pro sourozence a rodiče.

tvorime_doma_cesta_do_stredu_1.jpg
tvorime_doma_cesta_do_stredu_2.jpg
tvorime_doma_cesta_do_stredu_3.jpg
tvorime_doma_cesta_do_stredu_priloha_1.j

Pošlete nám fotografie se svými výtvory! Uděláte nám velkou radost!

Terezie.png
tvorime_doma_cesta_do_stredu_priloha_2.j
bottom of page