top of page
web_04.png

Výtvarné aktivity s využitím nových médií

 

Tvoříme digitálně

 

Pracovní listy s aktivitami
na tvořivé využití digitálních nástrojů 

Naše výukové materiály jsou
plně v souladu s RVP!
Spadají do vzdělávací oblasti
Umění a kultura a zároveň pěstují
digitální gramotnost žáků.

Milí přátelé, také tyto pracovní listy vznikly během nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru. Žáci prakticky ze dne na den zůstali doma a učitelé všech vzdělávacích oborů stáli před úkolem vypořádat se s výukou na dálku. V té době jsme podstatně rozšířili naše aktivity a vytvořili soubor desítek pracovních listů s výtvarnými činnostmi na doma. Náš počin měl prakticky ihned velký dosah a pozitivní odezvu od učitelů.

Zkušenosti s distanční výukou, při níž se hojně využívají digitální vzdělávací zdroje, vrátily do oborové debaty nejen možnosti výuky s využitím různých komunikačních nástrojů, ale také otázku tvořivého využití digitálních nástrojů a vůbec začlenění nových médií do výtvarné výchovy. Proto jsme se rozhodli rozšířit zaměření našich materiálů také na nová média a připravit sadu příkladů výtvarných aktivit, jež počítají s využitím různých kreslicích nebo animačních aplikací a vůbec se smartphony, tablety a počítači. Jedná se opět o výtvarné aktivity, jež jsou svou povahou univerzální a jež je možné variovat, Mnohdy se zaměřují na představení konkrétního digitálního nástroje, jeho osvojení však vnímáme jako počátek cesty k tvůrčímu využití nástrojů obdobných a vůbec k pěstování flexibility, obratnosti, otevřenosti a ke vnímání jejich kladů a záporů. Do budoucna chystáme také propojení s jednoduchými programovacími nástroji a hračkami v podobě ozobotů, jež lze – ostatně jako prakticky cokoliv – využít k tvůrčímu vyjádření nebo k výtvarným experimentům a hrám.

 

Listy jsou opět společným dílem autorského kolektivu pod vedením Petry Šobáňové; Ondřej Moučka připravil aktivity s digitální kresbou a animací, Jiří Víšek cvičení v digitální fotografii a Pavla Baštanová materiály ilustrovala a realizovala jejich grafickou úpravu. 

Pojďme kreslit telefonem!
aneb tvoříme digitálně... 

Kreslit telefonem? Proč ne! Ale jak? Díky zdarma dostupným kreslicím aplikacím a dotykové obrazovce snáz, než by se mohlo na první pohled zdát.

Jak postupovat?

1. Nejprve si do telefonu musíte nainstalovat aplikaci na kreslení. Pokud dosud žádnou nepoužíváte, doporučujeme aplikaci PicsArt.

2. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k internetu a otevřete „obchod s aplikacemi“ (obchod Play, App Store), do vyhledávače zadejte PicsArt Photo Editor, otevřete si nabídku aplikace a zvolte „instalovat“.

3. Jakmile se vám aplikace stáhne a instaluje, můžete tvořit. Lze v ní upravovat fotografie a videa, skládat fotografie do koláží, používat různá pozadí a rámečky, otevřít kameru včetně přidávání filtrů a také kreslit.

 

 

tvorime_digitalne_1.jpg

TIP!

Máte-li aplikaci nainstalovanou, můžete začít zkoumat její možnosti a proniknout do umění nových médií. Začít můžete s našimi jednoduchými tvůrčími úlohami! Naučíte se ovládat základní funkce aplikace a pak můžete vymyslet vlastní projekt!

Oživlé předměty
Pojďme kreslit smartphonem!

Každý den nás obklopuje mnoho předmětů, často drobností, které slouží nějakému účelu. Když se na ně pozorně podíváme (a třeba je otočíme vzhůru nohama), mohou nám ale připomenout úplně jiný předmět, zvíře nebo postavu. Nebo nás mohou napadnout úplně nové souvislosti použití daného objektu. Z kancelářské sponky se tak stane třeba raketoplán.

 

Jak postupovat?

1. Nejprve si do telefonu nainstalujte aplikaci na kreslení. V předešlém listu jsme vám doporučili jednu z nich, aplikaci PicsArt. Máte-li aplikaci nainstalovanou, můžete začít!

2. Rozhlédněte se doma a vyberte si nějaký předmět, který chcete dokreslením oživit nebo mu dát nový příběh. Vybraný předmět vyfotografujte chytrým telefonem nebo tabletem.

3. Otevřete si aplikaci a pokračujte podle postupu, který najdete v našem pracovním listu.

 

Hotové obrázky ukažte ostatním a povyprávějte jim o tom, jak jste změnili původní funkci vybraného předmětu. Podařilo se vám vymyslet něco originálního a nápaditého?

tvorime_digitalne_2.jpg
tvorime_digitalne_3.jpg
tvorime_digitalne_4.jpg

TIP!

Jistě vás napadnou další jednoduché tvůrčí úlohy postavené na dokreslování fotografií. 
Realizujte je! Naučíte se tak lépe ovládat základní funkce aplikace a to vám uvolní ruce pro složitější projekty!

Zátiší v době koronaviru
Cvičení v digitální fotografii

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme. Ve snaze chránit se před nákazou koronavirem jsme začali dodržovat přísné hygienické zásady, v domácnostech se objevily dezinfekční prostředky, nosíme roušky nebo jiné ochranné pomůcky a udržujeme je. Zachyťte tuto zvláštní situaci uměleckými prostředky!

Jak postupovat?

1. Projděte se po bytě a všímejte si, co se u vás doma objevilo v souvislosti s pandemií. Co se změnilo? Které předměty tu ještě nedávno nebyly?

2. Až si vše promyslíte, pusťte se do fotografování. Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná scéna dostatečně osvětlena. Pozadí snímků by mělo být jednoduché: čisté plochy, jako je zeď, dřevo, tkanina, podlahová krytina. Snažte se vytvořit prosté, kultivované obrazy, a ne chaotické obrazy zkázy. Pamatujte, že méně znamená často více!

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu název. Ukažte ho ostatním a zeptejte se jich, jak na ně působí.

koronavir_1_DG.png
koronavir_2.jpg

Jídlo jako zátiší
Cvičení v digitální fotografii

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme. Třeba dokumentováním zdánlivě obyčejné přípravy jídla a hotových pokrmů. Zachyťte je uměleckými prostředky!

 

Jak postupovat?

1. Dejte se do přípravy jídla a jeho dokumentování. Nebo si počíhejte na mámu nebo tátu, až budou vařit.

2. A pusťte se do fotografování! Zachyťte postupně přípravu jídla a pak její výsledek. Pamatujte přitom, že netvoříte kuchařku, ale umělecké dílo! Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná scéna dostatečně osvětlena. Pozadí snímků by mělo být jednoduché: čisté plochy, jako je stůl, dřevo, tkanina, podlaha. Snažte se vytvořit prosté, kultivované obrazy, a ne dokumentaci veškerého nepořádku po vaření. Pamatujte, že méně znamená více!

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu název. Ukažte ho ostatním a zeptejte se jich, jak na ně působí. Podařilo se vám zachytit něco víc než jen obyčejnou cibuli? O čem vaše fotografie vyprávějí?

tvorime_digitálně_32_jídlo_1.png
tvorime_digitalne_32_jídlo_2.jpg

Procházka za domem
Cvičení v digitální fotografii

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme, nebo o přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Dokumentovat můžete zdánlivě obyčejné zázemí vašeho domu nebo podoby vaší ulice či zahrady. Zachyťte uměleckými prostředky detaily ze svého okolí!

 

Jak postupovat?

1. Vyjděte ven do okolí svého domu, do parku, zahrady nebo někam na výlet. Dívejte se pozorně okolo a všímejte si zajímavých detailů a kompozic.

2. A pusťte se do fotografování! Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná scéna dostatečně osvětlena. Snímky dobře promýšlejte a pracujte s různými variantami výřezů a kompozic. Scény by měly být jednoduché: čisté plochy, zajímavé protiklady nebo výrazné linie. Snažte se vytvořit promyšlené, kultivované obrazy – a ne dokumentaci úplně všeho okolo. Vybírejte a pamatujte, že méně znamená více!

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu název. Ukažte ho ostatním a zeptejte se jich, jak na ně působí. Podařilo se vám zachytit něco víc? O čem vaše fotografie vyprávějí?

tvorime_digitalne_fotka_2_1.png
tvorime_digitalne_32_fotka_2_2.jpg
image.png
image.png
Be on the Screen bannery 1920 x 1080 (1).gif

TIPY PRO VÁS OD TÝMU Be_on the Screen!

Pojďme vytvářet
3D modely!

3D model sv. Mikuláše

Tvořit s využitím počítače? Proč ne! Vytvářet 3D modely? Jo! Ale jak? Díky zdarma dostupným aplikacím je to snadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Už víte, že mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným počítačem a jeho programy. Dnes si vyzkoušíme práci v programu Malování 3D.

Pro začátek se naučíme základy vytváření 3D modelů. A učit se budeme třeba na modelu sv. Mikuláše. Vyzkoušíme si zjednodušení tvarů, což znamená, že tělo světce a jeho typické atributy poskládáme z jednoduchých geometrických tvarů – z kostek, koulí, jehlanů apod. Pro začátek budeme tvořit tělo světce, pozadí se budeme věnovat někdy příště.
 

Jak postupovat?

1. Nejprve si promyslete, jak bude váš sv. Mikuláš vypadat. Protože budeme jeho postavu zjednodušovat, je potřeba rozhodnout, jaké atributy nesmějí chybět, aby byla postava tohoto světce rozpoznatelná. Co sv. Mikuláše charakterizuje?

 

2. Načrtněte si návrh, v němž zachytíte základní tvary postavy, její barvy a další důležité podrobnosti. Zachovejte zjednodušenou geometrickou podobu, ale pokuste se vyhnout klasickému panáčkovi s hůlkami místo končetin. Jistě zvládnete vytvořit neotřelý návrh!

 

3. Nyní přejdeme do programu Malování 3D, v němž svému návrhu dodáte třetí rozměr. Jde to celkem jednoduše, ale pokud s programem pracujete poprvé, využijte náš videotutoriál. Program nabízí řadu nástrojů, např. štětec s nabídkou typů malířského nástroje, tloušťky jeho stopy, barvy a dalších kvalit. V programu lze jednoduše skládat nebo upravovat tělesa a libovolně měnit jejich barvy, povrch, velikost nebo polohu. Jak jsme u 3D modelů zvyklí, můžete s tělesy pohybovat a otáčet jimi.  

 

4. Až budete hotovi, svůj 3D model uložte. A jak v tomto programu probíhá ukládání? Běžte do nabídky vlevo nahoře a zvolte „Uložit jako projekt v Malování 3D“, to abyste svůj model mohli kdykoliv znovu upravit. Nakonec si ještě (ve stejné nabídce) uložte model jako obrázek.

tvorime_digitalne_5.jpg
tvorime_digitalne_5_2.jpg

Tento tutoriál vytvořil autor námětu Jakub Dlabal. Názorně v něm ukazuje, jak lze vytvářet 3D objekty v programu Malování 3D.

 

A co budete kromě návodu potřebovat?
počítač s Windows, program Malování 3D – ten je zdarma a již nainstalovaný ve Windows 10.

 

Kde lze program Malování 3D najít?

Najdete jej, když vlevo dole na obrazovce kliknete na ikonu lupy. Do ní napíšete Malování 3D a program se vám vyhledá. Pokud jej snad v počítači nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.

Baví vás tvořit s počítačem, tabletem nebo mobilem? Máte chuť využívat digitální média tvořivě?

Pokud ano, můžete se těšit na další cvičení!

bottom of page