top of page

Cvičení ve vizuální gramotnosti

 

Ve světě obrazů

 

Pracovní listy s aktivitami na pěstování vizuální gramotnosti

Naše výukové materiály jsou
plně v souladu s RVP!

Milí přátelé, také tyto pracovní listy vznikly během nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru. Žáci prakticky ze dne na den zůstali doma a učitelé všech vzdělávacích oborů stáli před úkolem vypořádat se s výukou na dálku. V té době jsme podstatně rozšířili naše aktivity a vytvořili soubor desítek pracovních listů s výtvarnými činnostmi na doma. Náš počin měl prakticky ihned velký dosah a pozitivní odezvu od učitelů.

 

Někteří se ptali, zda plánujeme rozšířit cílovou skupinu našich materiálů také na starší žáky. Přestože většina výtvarných aktivit je hodně univerzální a je možné je variovat, rozšiřovat a měnit tak, aby byly vhodné i pro jinou než původně zvolenou skupinu dětí přelomu 1. a 2. stupně ZŠ, myšlenka na samostatnou řadu určenou těm starším nás neopustila. Nakonec se spojila s potřebou reflektovat se staršími žáky současný svět vizuální kultury a pěstovat jejich vizuální gramotnost.

 

Zatímco materiály na jiných místech našeho webu se převážně zaměřují na zprostředkování umění a "vysoké" kultury, zde se záměrně soustředíme také na kulturu populární nebo na obrazy, jež nás obklopují v běžném životě a v kyberprostoru. Nejenom obrazy, jež se shromažďují v galeriích, ale také obrazy okolo nás totiž stojí za pozornost a je třeba je citlivě vnímat a učit se je číst. Vizuální gramotnost může žákům pomoci orientovat se ve světě obrazů, který je často agresivní, násilný, manipulativní nebo "jen" povrchní či kýčovitý. Chtělo by se až říci škodlivý... Číst sdělení těchto obrazů ukrytá pod povrchem a vnímat jejich kontexty, dívat se s nadhledem a se schopností číst mezi řádky – to vše znamená vizuální gramotnost. Je základem uvědomělé komunikace obrazem a napomáhá ke zralejšímu, ale i střízlivějšímu a poučenějšímu vnímání trendů vizuální kultury, reklamy, módy, sociálních sítí a dalších vlivných jevů současného světa obrazů. 

 

Listy jsou opět společným dílem Petry Šobáňové, která vymyslela náměty, a Pavly Baštanové, která listy ilustrovala a realizovala jejich grafickou úpravu. Pro tento účel navíc vytvořila dvě nové postavičky. Představují studenty, kteří mají chuť vnímat obrazy do hloubky a kteří nejsou líní přemýšlet o sobě a o světě okolo. 

Může umění měnit svět?
aneb neobvyklé "obrazy" a intervence

Současné umění má rozličné formy a některé projevy umělců narušují naše obvyklé představy o tom, co je to umělecké dílo. Existují dokonce umělci, kteří se vyjadřují pomocí nějaké akce nebo aktivity ve veřejném prostoru. Výsledkem tak není klasický obraz nebo socha, ale třeba prožitek z akce nebo nějaký zásah do okolního prostředí – přírody nebo města. Podobně pracuje také umělecká skupina Ládví, jejíž členky a členové realizují drobné intervence v rámci sídliště. Pro uměleckou činnost skupiny Ládví je typická snaha měnit místo, v němž její členové a členka žijí. Jejich prostorem je sídliště, konkrétně sídliště Ďáblice v Praze-Ládví. Vítejte ve světě, kde se obrazy prolínají se skutečností!

list 1.jpg
list 2.jpg

Zamyslete se!

Co si o takovém umění myslíte? Své myšlenky si poznamenejte a diskutujte je s ostatními.

list 3.jpg
ládví, prostříhání keřů.png

Skupina Ládví, Prostříhání keřů. Prostříhání keřů za účelem znovuobnovení pohledu na kovový reliéf, Praha-Ládví, sídliště Ďáblice, 2005. Foto: archiv skupiny Ládví

Moje ohlédnutí za pandemií Covid-19
aneb jdeme na to přes roušky...  

První aktivita z cyklu cvičení ve vizuální gramotnosti je poznamenaná dobou vzniku. Každou velkou událost je ale třeba reflektovat a ani my jsme nechtěli za nouzovým stavem jen jednoduše udělat tlustou čáru. Právě během pandemie se totiž ukázalo, jak mocné jsou obrazy a jak snadno např. dokáží měnit veřejné mínění. Dokáží vzbudit strach, soucit, sympatie. Červený svetr může politikům přinést plusové body, zesměšňující virálně šířený mem je může naopak sebrat. Obraz lidí ležících bezvládně na ulici může vyvolat paniku, obraz prezidentky nebo kancléřky v roušce děkující zdravotníkům zase jistotu a odhodlání. Obraz unavené zdravotní sestry přináší vlnu uznání obětavým zdravotníkům, obraz papeže kráčejícího prázdnou ulicí zase hluboké zamyšlení nad naším pozemským životem. Jistě si vzpomenete na další desítky a stovky obrazů, jež dokáží nejen vyprávět o tom, co jsme společně prožili a co se událo, ale také doslova utvářet naši interpretaci prožitých událostí. Tak hurá do toho! Vytvořme si prostor pro vlastní interpretaci a utvářejme svůj příběh sami s použitím svých obrazů a svého rozumu. Nenechme si silou mediálních obrazů vnutit příběh, který neodpovídá naší zkušenosti, podmaňme si obrazy a nenechme se jimi vláčet. Nechme je vyprávět náš autentický příběh.

VG_1.jpg
VG_2.jpg

Příloha

VG_3.jpg

Tip:
Pokud chcete pracovat s obrázky,
které jsme použili do našich listů,
můžete si je stáhnout
zde.
Obrázek si můžete snáze vyhledat
na internetu a prozkoumat jeho kontext.

VG_student.jpg
VG_studentka.jpg

Moje ohlédnutí za pandemií Covid-19

aneb jdeme na to přes obrázky...

VG_7.jpg

Příloha

VG_8.jpg

Obraz jako prostředek reflexe

A čeho? No... úplně všeho!

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme. Pomocí obrazu můžeme také zpětně vyvolat vzpomínky a reflektovat události, které jsme prožili. Vyzkoušejme si to a ohlédněme se pomocí obrazu za nějakou událostí nebo obdobím, které jsou pro vás významné.

VG_4.jpg

Příloha pro jeden obraz

VG_5.jpg

Příloha pro galerii obrazů

VG_6.jpg

Manipulace obrazem

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme, obrazy mají sílu vyvolávat emoce a ovlivňovat mínění lidí. Pomocí obrazu můžeme ale také klamat, nebo dokonce cíleně lhát. Také proto patří obrazy mezi mocný nástroj propagandy.

VG_12.jpg
VG_13.jpg

S negativem této ikonické fotografie bylo také manipulováno. Zjistíte jak?

time-100-influential-photos-yevgeny-khal

Zjistěte na internetu víc! Doplňte autora snímku
a kontext jeho vzniku. Popište, co a proč bylo na fotografii manipulováno.

K zamyšlení

Manipulace obrazem může být nevinná, ale může mít i vážné následky. Když např. na selfie retušujeme své zdánlivé nebo skutečné nedokonalosti, dosah je jen malý a potenciální škoda prakticky žádná. Co ale když obrazem klamou vlivná média nebo politici? Dosah může být ohromný a správně vybrané nebo přímo manipulované obrazy mohou ovlivnit náladu celé společnosti. A mohou se projevit třeba ve výsledku voleb.

Jak na to?

1. Vyberte si jakýkoliv konkrétní obraz, u nějž chcete zjistit původ. Pokud vás žádný příklad nenapadá, využijte naše ukázky.

2. Vybranou fotografii (nebo jiný obraz) uložte do počítače nebo si můžete zkopírovat její adresu. Jak? Pravým tlačítkem klikněte na fotografii a vyberte možnost „kopírovat adresu obrázku“.

3. Otevřete prohlížeč Google a vpravo vyberte možnost Obrázky. Zobrazí se vám tento režim:

4. Nyní můžete začít hledat zdroj obrázku. Klikněte na obrázek fotoaparátu v políčku a vyberte, zda chcete obrázek nahrát z počítače, nebo zda chcete zkopírovat jeho adresu ze schránky
(stisknutím Ctrl + V).

5. Vyhledávač najde zpravidla různé stránky a blogy, v nichž byl obrázek použit. Můžete je prozkoumat a např. zjistit, kdy byl obrázek použit poprvé – tedy, kde je jeho původní zdroj, autor a kontext.

Jak zjistit původ obrázku?

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme, obrazy mají sílu vyvolávat emoce a ovlivňovat mínění lidí. Pomocí obrazu můžeme ale také klamat, nebo dokonce cíleně lhát. Abychom případné manipulace odhalili, je dobré vědět, jak lze zjistit původ obrázků. Vyzkoušejte si to!

VG_9_overeni_obrazku.jpg
google obrazky.png

Najdete nějaké zajímavé příklady manipulací nebo zneužití? Zdokumentujte původ nějaké fotografie a odhalte případný podvod. Nejčastěji se fotografie zneužívají tak, že se mění jejich původní kontext nebo doba vzniku. Mnoho zdokumentovaných příkladů můžete najít na stránce www.hoax.cz nebo www.manipulatori.cz.

Jak zjistit původ obrázku aneb jeden podvod z tisíce

Nevíte si rady s předešlým úkolem? Nevadí! Níže najdete jeden příklad zneužité fotografie a výsledky jejího ověřování. Můžete si to také zkusit podle našeho návodu! Je dr. Jacob Kobi specialista na žilní problémy, nebo spíš porodník a gynekolog? A jak se vlastně jmenuje? Existuje vůbec?

VG_10_overeni_obrazku_priklad.jpg
VG_11_overeni_obrazku_priklad.jpg
ichilov-doctor.jpg

Upozornění

Toto není dr. Jacob Kobi a žíly vám nevyšetří!

TIP!

Buďte vždy obezřetní a kritičtí! Pokud si myslíte, že vás někdo manipuluje, pak se snažte dohledat informace. Můžete si tak ověřit nejen původ fotografií, ale také odhalit případné podvody nebo manipulace. Zdánlivě pravdivý obraz totiž může být zákeřná lež. Podvodníci mohou chtít vaše peníze, vaši důvěru, hlasy ve volbách nebo mohou pečlivě volenými obrazy zasévat strach a rozvrat. Neskočte jim na lep!

 

Jinak vám ale doporučujeme vyhýbat se podezřelým webovým stránkám. Někdy opravdu stačí jedno kliknutí a váš počítač může ovládnout malware. Jak se chránit? Na internetu a na sociálních sítích dodržujme stejné pravidlo jako v e-mailové poště: od neznámých či podezřelých uživatelů se nic neotvírá ani nestahuje. Líbivý obraz může být past.

Dekompozice obrazu
a abstrahování

Možná jste si už někdy povšimli, že každý obraz je nějak komponován a že právě kompozice obrazu se klíčovým způsobem podílí na celkovém výrazu díla. Jde přitom nejen o způsob skládání motivů, o konkrétní rozložení tvarů a linií do prostoru díla, ale také o kompozici barevnou. Někteří tvůrci nad kompozicí pečlivě uvažují a zkoušejí různé varianty, než se rozhodnou pro tu optimální, jiní pracují více intuitivně. To nic nemění na tom, že kompozice je základním prvkem každého obrazu. Pojďme kompozici zkoumat na známých obrazech a vyzkoušejme si, zda ji dokážeme odhalit a výtvarně zachytit!

Jak na to? Podívejte se do našich pracovních listů!

VG_14.jpg
VG_15.jpg

TIP!

Nevíte si rady s tím, jak odhalit kompoziční principy vybraného díla?

Všímejte si linií a křivek. Kudy vedou a kam „pohánějí“ naše oči? Směrem vzhůru, tedy vertikálně? Nebo po horizontu? Nebo šikmo, tedy diagonálně? Vyznačte hlavní linie fixem přímo do reprodukce!

Pozorujte také světlo a stín! Nejlépe to jde, když přivřete oči. Objevíte na obraze jas a kontrast?

Jan-vermeer-the-milkmaid_def.jpg
kompozice_def.png
kompozice_neostra_def.png

O kompozici napoví také velikost motivů a vzájemné poměry mezi nimi. Všímejte si těch největších, ale pozor! Někdy jsou důležité také drobné detaily! Zvláště když jsou nějak zvýrazněny.

Podstatná je také barevná kompozice!

A nezapomeňte na perspektivu! Jejím využitím umělci vytvářejí hloubku prostoru a zpravidla směrují naše oči k důležitému motivu.

kompozice_barevna_def.png

Všímejte si také tvarů a objektů. Možná se zdají příliš složité, jistě se vám je ale podaří převést do zjednodušených tvarů. Vyzkoušet můžete také převedení do přísných geometrických tvarů!

mlekarka.jpg

Podívejte se na příklady!

Až budete mít také hotovo, prohlédněte si obrazy ostatních.
Poznáte, jakým dílem jsou inspirovány?

Guess the Movie!

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, obyčejný snímek pořízený telefonem nebo zdánlivě prostý motiv vzešlý z rukou grafického designéra. Práci grafika si dnes vyzkoušíme a odhalíme základní princip zdařilého grafického designu. Jaký že to je? No přece čistota a jednoduchost. Podívejte se na naše pracovní listy a vyzkoušejte si práci grafika! A přitom si zahrajte zábavnou hru na hádání filmů jen z jednoduchých obrazových motivů.

VG_16.jpg
VG_17.jpg

Na podobných základech tvořili plakáty také umělci významné školy Bauhaus ve 20. letech 20. století. Pedagog László Moholy-Nagy učil své studenty využívat pouze ty nejzákladnější geometrické tvary, jako je kruh, čtverec, trojúhelník, linie, bod. Díky tomu jsou plakáty tvůrců Bauhausu univerzální a krásné dodnes.

bauhaus_01.jpg
bauhaus_02.jpg

Vasilij Kandinskij, Zeichnung für Punkt und Linie zu Fläche (Kreslení pro bod a čáru k povrchu), 1925; Herbert Bayer, Pohlednice č. 11 na výstavu Bauhausu ve Výmaru, 1923. Foto Bauhaus-Archiv Berlin.

TIP!

Co takhle připravit pro přátele vlastní kvíz třeba v aplikaci Kahoot!?

VG_student.jpg
VG_studentka.jpg

Baví vás přemýšlet o vizuální kultuře?

 

Nás ano! A tak se můžete brzy těšit i na další cvičení...

Interpretace obrazu

tlumocnik.jpg

Obrazy okolo nás a nebo umělecká díla k nám často hovoří skrytě. Nenabízejí svůj význam přímo na stříbrném podnose, ale dávají nám prostor na jeho odhalování a vytváření. Chcete-li si vyzkoušet jednu z cest, jak lze do obrazu soustředěně vniknout a začít s hledáním jeho významu, podívejte se na naše pracovní listy! Lze je využít především při interpretování uměleckých děl.

teoretik.png
kluk.png
holka.png

Co dělat, když je umělecké dílo nesrozumitelné?

 

Podívejte se, jak postupuje teoretik umění, když narazí na neznámé nebo nesrozumitelné dílo! Vyzkoušejte si, jak na to!

Nejprve si prostudujte náš doporučený postup interpretace.

 

A poté si vyberte nějaké umělecké dílo, jednu z našich příloh a pusťte se do toho! Tato práce vás povede k pozornému pozorování a k přemýšlení. Budete se vyjadřovat hlavně slovy.

umelec.png

Pokud stejně jako já upřednostňujete raději tvůrčí cestu, přejděte sem!

interpretace_umeleckeho_dila_1.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2_free.jpg
tlumocnik.jpg

Tento námět je k dispozici také v českém znakovém jazyce!

bottom of page