Cvičení ve vizuální gramotnosti

 

Ve světě obrazů

 

Pracovní listy s aktivitami na pěstování vizuální gramotnosti

Milí přátelé, také tyto pracovní listy vznikly během nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru. Žáci prakticky ze dne na den zůstali doma a učitelé všech vzdělávacích oborů stáli před úkolem vypořádat se s výukou na dálku. V té době jsme podstatně rozšířili naše aktivity a vytvořili soubor desítek pracovních listů s výtvarnými činnostmi na doma. Náš počin měl prakticky ihned velký dosah a pozitivní odezvu od učitelů.

 

Někteří se ptali, zda plánujeme rozšířit cílovou skupinu našich materiálů také na starší žáky. Přestože většina výtvarných aktivit je hodně univerzální a je možné je variovat, rozšiřovat a měnit tak, aby byly vhodné i pro jinou než původně zvolenou skupinu dětí přelomu 1. a 2. stupně ZŠ, myšlenka na samostatnou řadu určenou těm starším nás neopustila. Nakonec se spojila s potřebou reflektovat se staršími žáky současný svět vizuální kultury a pěstovat jejich vizuální gramotnost.

 

Zatímco materiály na jiných místech našeho webu se převážně zaměřují na zprostředkování umění a "vysoké" kultury, zde se záměrně soustředíme také na kulturu populární nebo na obrazy, jež nás obklopují v běžném životě a v kyberprostoru. Nejenom obrazy, jež se shromažďují v galeriích, ale také obrazy okolo nás totiž stojí za pozornost a je třeba je citlivě vnímat a učit se je číst. Vizuální gramotnost může žákům pomoci orientovat se ve světě obrazů, který je často agresivní, násilný, manipulativní nebo "jen" povrchní či kýčovitý. Chtělo by se až říci škodlivý... Číst sdělení těchto obrazů ukrytá pod povrchem a vnímat jejich kontexty, dívat se s nadhledem a se schopností číst mezi řádky – to vše znamená vizuální gramotnost. Je základem uvědomělé komunikace obrazem a napomáhá ke zralejšímu, ale i střízlivějšímu a poučenějšímu vnímání trendů vizuální kultury, reklamy, módy, sociálních sítí a dalších vlivných jevů současného světa obrazů. 

 

Listy jsou opět společným dílem Petry Šobáňové, která vymyslela náměty, a Pavly Baštanové, která listy ilustrovala a realizovala jejich grafickou úpravu. Pro tento účel navíc vytvořila dvě nové postavičky. Představují studenty, kteří mají chuť vnímat obrazy do hloubky a kteří nejsou líní přemýšlet o sobě a o světě okolo. 

Moje ohlédnutí za pandemií Covid-19
aneb jdeme na to přes roušky...  

První aktivita z cyklu cvičení ve vizuální gramotnosti je poznamenaná dobou vzniku. Každou velkou událost je ale třeba reflektovat a ani my jsme nechtěli za nouzovým stavem jen jednoduše udělat tlustou čáru. Právě během pandemie se totiž ukázalo, jak mocné jsou obrazy a jak snadno např. dokáží měnit veřejné mínění. Dokáží vzbudit strach, soucit, sympatie. Červený svetr může politikům přinést plusové body, zesměšňující virálně šířený mem je může naopak sebrat. Obraz lidí ležících bezvládně na ulici může vyvolat paniku, obraz prezidentky nebo kancléřky v roušce děkující zdravotníkům zase jistotu a odhodlání. Obraz unavené zdravotní sestry přináší vlnu uznání obětavým zdravotníkům, obraz papeže kráčejícího prázdnou ulicí zase hluboké zamyšlení nad naším pozemským životem. Jistě si vzpomenete na další desítky a stovky obrazů, jež dokáží nejen vyprávět o tom, co jsme společně prožili a co se událo, ale také doslova utvářet naši interpretaci prožitých událostí. Tak hurá do toho! Vytvořme si prostor pro vlastní interpretaci a utvářejme svůj příběh sami s použitím svých obrazů a svého rozumu. Nenechme si silou mediálních obrazů vnutit příběh, který neodpovídá naší zkušenosti, podmaňme si obrazy a nenechme se jimi vláčet. Nechme je vyprávět náš autentický příběh.

VG_1.jpg
VG_2.jpg
VG_3.jpg

Moje ohlédnutí za pandemií Covid-19

aneb jdeme na to přes obrázky...

VG_7.jpg
VG_8.jpg

Obraz jako prostředek reflexe

A čeho? No... úplně všeho!

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme. Pomocí obrazu můžeme také zpětně vyvolat vzpomínky a reflektovat události, které jsme prožili. Vyzkoušejme si to a ohlédněme se pomocí obrazu za nějakou událostí nebo obdobím, které jsou pro vás významné.

VG_4.jpg
VG_5.jpg
VG_6.jpg

Manipulace obrazem

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme, obrazy mají sílu vyvolávat emoce a ovlivňovat mínění lidí. Pomocí obrazu můžeme ale také klamat, nebo dokonce cíleně lhát. Také proto patří obrazy mezi mocný nástroj propagandy.

VG_12.jpg
VG_13.jpg
time-100-influential-photos-yevgeny-khal

Jak zjistit původ obrázku?

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, profesionální fotografie nebo napohled obyčejný snímek pořízený telefonem. Obrazem můžeme komunikovat a sdílet s ostatními, co cítíme, obrazy mají sílu vyvolávat emoce a ovlivňovat mínění lidí. Pomocí obrazu můžeme ale také klamat, nebo dokonce cíleně lhát. Abychom případné manipulace odhalili, je dobré vědět, jak lze zjistit původ obrázků. Vyzkoušejte si to!

VG_9_overeni_obrazku.jpg

Jak zjistit původ obrázku aneb jeden podvod z tisíce

Nevíte si rady s předešlým úkolem? Nevadí! Níže najdete jeden příklad zneužité fotografie a výsledky jejího ověřování. Můžete si to také zkusit podle našeho návodu! Je dr. Jacob Kobi specialista na žilní problémy, nebo spíš porodník a gynekolog? A jak se vlastně jmenuje? Existuje vůbec?

VG_10_overeni_obrazku_priklad.jpg
VG_11_overeni_obrazku_priklad.jpg

Dekompozice obrazu
a abstrahování

Možná jste si už někdy povšimli, že každý obraz je nějak komponován a že právě kompozice obrazu se klíčovým způsobem podílí na celkovém výrazu díla. Jde přitom nejen o způsob skládání motivů, o konkrétní rozložení tvarů a linií do prostoru díla, ale také o kompozici barevnou. Někteří tvůrci nad kompozicí pečlivě uvažují a zkoušejí různé varianty, než se rozhodnou pro tu optimální, jiní pracují více intuitivně. To nic nemění na tom, že kompozice je základním prvkem každého obrazu. Pojďme kompozici zkoumat na známých obrazech a vyzkoušejme si, zda ji dokážeme odhalit a výtvarně zachytit!

Jak na to? Podívejte se do našich pracovních listů!

VG_14.jpg
VG_15.jpg

Guess the Movie!

Možná jste si už někdy povšimli, že jeden obraz dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. Může to být kresba, malba, obyčejný snímek pořízený telefonem nebo zdánlivě prostý motiv vzešlý z rukou grafického designéra. Práci grafika si dnes vyzkoušíme a odhalíme základní princip zdařilého grafického designu. Jaký že to je? No přece čistota a jednoduchost. Podívejte se na naše pracovní listy a vyzkoušejte si práci grafika! A přitom si zahrajte zábavnou hru na hádání filmů jen z jednoduchých obrazových motivů.

VG_16.jpg
VG_17.jpg

Vasilij Kandinskij, Zeichnung für Punkt und Linie zu Fläche (Kreslení pro bod a čáru k povrchu), 1925; Herbert Bayer, Pohlednice č. 11 na výstavu Bauhausu ve Výmaru, 1923. Foto Bauhaus-Archiv Berlin.

 © 2020 by Bez názvu. Nedatováno.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram