top of page
Kotva 1
tvorime_doma_roraty_1.jpg
tvorime_doma_roraty_3.jpg

Sváteční návštěva

Poznejte prostřednictvím pracovního listu novou výstavu Arcidiecézního muzea Olomouc 1673 | kabinet pro biskupa. Kromě děl od Tiziana, van Dycka, Veroneseho a dalších slavných mistrů zde naleznete také obraz méně známého umělce. Pro nás však bude důležitější než jiná díla – zejména proto, že zobrazené téma souvisí s vánočními svátky, tedy časem, který právě nadchází.

sc_0251_0306 (1).jpg

Lucas Gassel van Helmond (kolem 1488–1568/69), Odpočinek na útěku do Egypta, 1540–1450; olej na dubovém dřevě; Arcibiskupství olomoucké – Muzeum umění Olomouc

Vánoční svátky přicházejí!

Odpočívající Svatá rodina, tedy malý Ježíš, jeho matka Marie a pěstoun Josef, jsou sice důležité postavy díla a nacházejí se v předním plánu obrazu, nicméně důležitou rolu v něm hraje také obydlená krajina. Není to pouhý doplněk biblického či historického výjevu, jak bývalo zvykem ve středověké malbě, ale tento již renesanční umělec ji více přiblížil skutečnosti.

 

Zobrazený děj přenesl z biblických časů do své současnosti, tedy první poloviny 16. století. Jednotlivé figury (stafáž) ve středním plánu obrazu jsou oděny podle tehdejší módy, na selském stavení vidíme dobové a místní architektonické prvky. Krajina má svou hloubku, iluze prostoru je docílena pomocí atmosférické perspektivy.

muzeum_z_pokoje_4_1.jpg

Stejně jako renesanční malíř, i my můžeme pozvat Svatou rodinu do naší přítomnosti. Klidně přímo k nám do pokoje na sváteční návštěvu. Než si prozradíme zadání dnešního úkolu, vysvětlíme si významy některých nových slov, která ve svém výkladu zmínil kolega teoretik.

Přemýšlejte a tvořte:

1. Co nejpečlivěji si vystřihněte postavy Svaté rodiny v příloze listu, a to i s přesahy na přeložení, které zabezpečí, aby vystřihovánka bez opory stála. Pokud si nejste prací s nůžkami jistí, požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.

TIP!

Chcete-li, aby byla vystřihovánka pevnější, nejprve ji celou obstřihněte dále od tvarů jednotlivých postav (1), podlepte tvrdším papírem a teprve poté vystřihněte co nejpřesněji po obvodu těl a věcí (2). Půjde-li vám to špatně pomocí nůžek, můžete použít řezací nůž. Nezapomeňte si ale v tom případě dát při řezání pod opracovávaný obrázek pevnější podložku.

2. S vystřiženými či vyřezanými postavami se projděte po bytě a zkuste najít alespoň tři místa, kam by je bylo vhodné umístit.

3. Při hledání místa zkuste splnit následující dvě podmínky. Postavy Marie, Josefa a malého Ježíška umístěte spíše do popředí (předního plánu). Za nimi by měl být pokud možno zajímavý průhled dále do prostoru (zadního plánu).

4. Výsledek své práce vyfotografujte a pošlete na soban@muo.cz. Zajímavé fotografie zveřejníme.

muzeum_z_pokoje_4_2.jpg
muzeum_z_pokoje_4_3.jpg

Tip na vánoční rodinnou hru!

 

Překvapte ostatní členy domácnosti! Umístěte vystřiženou Svatou rodinu z obrazu na nečekané místo a počkejte, až si jí někdo sám všimne. Vystřihovánka se může ocitnout ve spíži mezi potravinami, uprostřed kuchyňských hrnců, na poličce v ložnici nebo v koupelně mezi kosmetikou! Určitě přijdete na další originálními nápady. Nezapomeňte, že by měla být vystřihovánka vždy alespoň trochu vidět. Pokud se nálezce zeptá, o co jde, vysvětlete mu pravidla hry a vyzvěte ho, aby ve hře pokračoval a nachystal překvapení pro někoho dalšího. Hodně sváteční zábavy!

muzeum_z_pokoje_4_4.jpg

Hezké Vánoce! A pokud byste se o vánočních prázdninách nudili, podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png

 

Tvoříme o Vánocích

 

Pracovní listy s výtvarnými aktivitami na vánoční dny

Naše výtvarné úlohy jsou
plně v souladu s RVP!

Překvapme sv. Mikuláše!

3D model sv. Mikuláše

Je tu! Kdo? Co? No přece tajemný večer, kdy chodí svatý Mikuláš se svými pobočníky a naděluje hodným dětem drobné dárky a sladkosti. A my tu máme malou inovaci. Co kdybychom si to letos prohodili a sv. Mikuláše obdarovali my? Jak? Třeba vytvořením jeho sochy v programu Malování 3D. Možná jste vytváření 3D objektů ještě nezkoušeli, ale s našimi listy a s videotutoriálem autora námětu to bude hračka! Tak hezký svátek sv. Mikuláše!

 

Jak dobře víte, tvořit můžeme také s využitím počítače. Už jste ale vytvářeli 3D modely? Že ne? Pojďme to vyzkoušet! Díky zdarma dostupným aplikacím je to snadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Už víte, že mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným počítačem a jeho programy. Dnes si vyzkoušíme práci v programu Malování 3D.

Pro začátek se naučíme základy vytváření 3D modelů. A učit se budeme třeba na modelu sv. Mikuláše. Vyzkoušíme si zjednodušení tvarů, což znamená, že tělo světce a jeho typické atributy poskládáme z jednoduchých geometrických tvarů – z kostek, koulí, jehlanů apod. Pro začátek budeme tvořit tělo světce, pozadí se budeme věnovat někdy příště.
 

Jak postupovat?

1. Nejprve si promyslete, jak bude váš sv. Mikuláš vypadat. Protože budeme jeho postavu zjednodušovat, je potřeba rozhodnout, jaké atributy nesmějí chybět, aby byla postava tohoto světce rozpoznatelná. Co sv. Mikuláše charakterizuje?

 

2. Načrtněte si návrh, v němž zachytíte základní tvary postavy, její barvy a další důležité podrobnosti. Zachovejte zjednodušenou geometrickou podobu, ale pokuste se vyhnout klasickému panáčkovi s hůlkami místo končetin. Jistě zvládnete vytvořit neotřelý návrh!

 

3. Nyní přejdeme do programu Malování 3D, v němž svému návrhu dodáte třetí rozměr. Jde to celkem jednoduše, ale pokud s programem pracujete poprvé, využijte náš videotutoriál. Program nabízí řadu nástrojů, např. štětec s nabídkou typů malířského nástroje, tloušťky jeho stopy, barvy a dalších kvalit. V programu lze jednoduše skládat nebo upravovat tělesa a libovolně měnit jejich barvy, povrch, velikost nebo polohu. Jak jsme u 3D modelů zvyklí, můžete s tělesy pohybovat a otáčet jimi.  

 

4. Až budete hotovi, svůj 3D model uložte. A jak v tomto programu probíhá ukládání? Běžte do nabídky vlevo nahoře a zvolte „Uložit jako projekt v Malování 3D“, to abyste svůj model mohli kdykoliv znovu upravit. Nakonec si ještě (ve stejné nabídce) uložte model jako obrázek.

tvorime_digitalne_5.jpg
tvorime_digitalne_5_2.jpg

Tento tutoriál vytvořil autor námětu Jakub Dlabal. Názorně v něm ukazuje, jak lze vytvářet 3D objekty v programu Malování 3D.

 

A co budete kromě návodu potřebovat?
počítač s Windows, program Malování 3D – ten je zdarma a již nainstalovaný ve Windows 10.

 

Kde lze program Malování 3D najít?

Najdete jej, když vlevo dole na obrazovce kliknete na ikonu lupy. Do ní napíšete Malování 3D a program se vám vyhledá. Pokud jej snad v počítači nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.

Roráty

rorate.jpg

Advent je kouzelné období čtyř týdnů před Vánoci, jež jsou v křesťanské tradici obdobím zklidnění a radostného očekávání příchodu Spasitele. Během Adventu postupně slavíme čtyři neděle před 25. prosincem, kdy slavíme Boží hod vánoční. Toto zvláštní období před svátkem narození Ježíše Krista naši předkové spojovali s modlitbou a zpěvy v kostele. V katolické církvi se dodnes konají jitřní mariánské mše zvané roráty, jejichž zvláštní atmosféru dotváří tma a krásné zpěvy vyjadřující očekávání Spasitele. Pojďme se podívat, zda mají také svůj výtvarný doplněk!

Samozřejmě, že všechny náboženské obřady – tedy i roráty a zpěvy spojené s těmito bohoslužbami – mají své výtvarné vyjádření! Umění najdete všude! Zachovaly se nám třeba krásné iluminované rukopisy ze středověku. Obsahují nejen noty a slova náboženských písní, ale i bohatou výtvarnou výzdobu. Barevné kresby postav a ozdobné prvky. Třeba na iluminovaném rukopisu v našich pracovních listech můžete přečíst latinská slova „Rorate coeli de super...“  Ta se překládají jako „Rosu nám dejte nebesa“ a pokračují slovy „dejte nám spasitele...“ Jsou vyjádřením toho, že věřící lidé očekávají spásu, již jim přináší vytoužený Boží Syn. Název obřadů „roráty“ vznikl z prvního slova písně.

Prozkoumejte rukopis! Na stránkách knihovny města Filadelfie, kde je tato vzácná středověká památka uložena, můžete najít její digitalizovanou podobu. Ta je nabízena ve velmi vysokém rozlišení, takže můžete „zoomovat“ a rukopis zkoumat opravdu detailně. Uvidíte strukturu pergamenu a možná objevíte také nápisy zcela dole na rukopisu. Ty jsou mnohem pozdější a ukazují, že rukopis sloužil při adventních obřadech po celé generace – než byl uschován do depozitáře knihovny.

 

Iniciála ze zpěvu Rorate, památka původem z italského města Perugia, 1460; iluminovaný rukopis na pergamenu, Free Library of Philadelphia

 Tato vzácná památka vznikla v 15. století v Itálii. Jak můžete vidět, není to obyčejný notový zápis. Je bohatě zdoben dekorativními rostlinnými prvky a postavami. Dole vlevo je postava Panny Marie, pod ní je zobrazen archanděl Gabriel. Tento anděl byl poslán, aby dívce oznámil, že počne dítě, Syna Božího.

Tato biblická událost patří v umění k často zobrazovaným scénám. Říká se jí Zvěstování Panně Marii (archanděl Gabriel oznamuje, „zvěstuje“ Panně Marii zprávu) nebo Zvěstování Páně (tedy že bylo oznámeno, „zvěstováno“ početí Pána – Syna Božího).

Až rukopis prozkoumáte a pokocháte se jeho detaily, pusťte se do tvoření! Jak na to?

1. Nejprve se zamyslete: V písni „Rorate...“ lidé vyjadřují svou touhu po spáse, tedy po hlubokém pokoji a uvedení do Boží blízkosti. Jde o přání, které přesahuje náš každodenní život, kdy toužíme většinou po materiálních věcech a uspokojení základních potřeb. Vánoce jsou však dobou, která nás má vést k hlubšímu rozjímání. Pokud byste si měli sami přát něco, co jde do hloubky a co nesouvisí jen s věcmi, co by to bylo? Zamyslete se a až budete vědět, přání si zapište.

2. Začáteční písmeno prvního slova zpracujte do podoby bohatě zdobené iniciály a pokud vaše přání není tajné, dopište také ostatní slova. Nejprve vytvořte kresebný návrh.

3. Původní náčrtek zpracujte so podoby bohatě zdobené karty např. formátu A5 nebo A4. Pracujte pečlivě a s citem pro detail, využijte výtvarný materiál, který máte rádi. Třeba tuš a pero a anilinové barvy. Vznikne vám iluminovaný rukopis – v mnohém možná podobný tomu z 15. století.

TIP!

Svůj rukopis můžete někomu darovat! Zadání můžete také obměnit a nakreslit zdobené přání přímo pro někoho, koho máte rádi. Vznikne tak originální vánoční dárek!

tvorime_doma_roraty_2.jpg
bottom of page