Výukové materiály do občanské nauky a základů společenských věd

 

Občanka na dálku

 

Pracovní listy s opakováním učiva základů společenských věd
a aktivitami na doma

Naše výukové materiály jsou
plně v souladu s RVP!

Milí přátelé, tyto pracovní listy vznikly během nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru. Žáci prakticky ze dne na den zůstali doma a učitelé všech vzdělávacích oborů stáli před úkolem vypořádat se s výukou na dálku. V té době jsme podstatně rozšířili naše aktivity a vytvořili jsme soubor desítek pracovních listů s výtvarnými činnostmi na doma. Náš počin měl prakticky ihned velký dosah a přesně v té době nás oslovila Mgr. Hana Vacková ze známého olomouckého Gymnázia Hejčín. Byla nadšená z našich pracovních listů do výtvarné výchovy a hned ji napadlo, že podobným způsobem by bylo možné pojmout také výuku občanské nauky či základů společenských věd. Trochu opakování, trochu nového učiva a hlavně přemýšlení nad souvislostmi, k němuž vlastně stačí jen žáky správně "pošťouchnout". Rádi jsme nápad Hany Vackové a dalších kolegů z gymnázia začali realizovat a výsledek můžete vidět na této stránce. Listy jsou opět výtvarným dílem Pavly Baštanové, která pro tento účel vytvořila dvě nové postavičky. Jedna je takový typický student a ta druhá by možná leckomu mohla připomenout právě Hanu Vackovou, skvělou, obětavou a zkušenou pedagožku. Obsah listů připravila Hana Vacková, Pavel Masný a Lucie Kalandrová. 

#ObčankaNaDálku #covEd #pomahame

Štěstí a altruismus

Evropská unie

A je tu první aktivita na doma! Jejím tématem je Evropská unie. Nejprve si vytvoříte myšlenkovou mapu a poté si zopakujete základní fakta o Evropské unii. Ano, nezapomeneme ani na známé nesmysly a hoaxy typu zahnutých banánů a ukradeného rumu z brambor. Ale hlavně: zamyslíte se nad tím, zda se cítíte Evropany. Co pro vás znamená vaše osobní identita? Do jaké míry je tvořena příslušností k místní komunitě a k národu? Co vám říká evropanství a už jste si někdy řekli, ano, já svou kulturou a způsobem uvažování patřím do Evropy? Napište o tom volné psaní a podělte se s námi o své názory!

EU_1.jpg
EU_2.jpg

Ústava

Naše druhá aktivita na doma se věnuje Ústavě České republiky. Pozorujeme-li současné politické dění u nás, možná o tom malinko pochybujeme, ale ne... Tedy ano. Ano, Ústava JE základním zákonem naší země a nejvyšší právní normou. Nastavuje pravidla, je výrazem existence našeho státu a zaručuje všem občanům lidská práva. Tak se pojďme nad ústavou zamyslet! Nejprve vytvoříte pětilístek na téma ústavy, pak si pročtete její preambuli a pokusíte se odpovědět na několik otázek. Jdou k věci, tak se snažte! Pokud na některou z otázek neznáte odpověď, tak ji hledejte, ať ústavu dobře znáte! Vždyť každý občan – pán i kmán – by ji měl respektovat! Just saying... A zase se zamyslíme nad svou identitou a nad tím, k jaké tradici se naše ústava hlásí. Trochu to spolu souvisí, však mrkněte do textu preambule!

ustava_1.jpg
ustava_2.jpg
ustava_3.jpg

Hodnoty

Dalším tématem naší občanky na dálku jsou hodnoty v lidském životě. O hodnotách se v poslední době často mluví a diskutuje, hodnoty se dokonce stávají předmětem kulturních válek. Někoho hodnoty spojují, jiné lidi rozdílné hodnoty názorově rozdělují. Jakých hodnot si ceníte vy? Zvládli byste sestavit vlastní žebříček hodnot? Zkuste to! Obohacující bude také srovnání vašich hodnotových žebříčků. Než se ale do srovnávání pustíme, zkusíme tříminutové volné psaní. S kamarády nebo rodiči pak můžete diskutovat o tom, co a proč jste vybrali a proč se s ostatními zpravidla úplně neshodneme. Že se vám zdá, že některé hodnoty nejde srovnávat? Ale tak to bývá často i v životě! Mnohdy se musíme rozhodovat a volit mezi různými hodnotami. Žebříček hodnot si také lze schovat na dobu, až budete starší – a pak ho můžete porovnat s tím, co jste zapsali dnes. Určitě to bude zajímavé srovnání! Můžete také přemýšlet o tom, čemu říkáme demokratické hodnoty. A na závěr si zkuste vyhotovit doplňovačku.

hodnoty_1.jpg
hodnoty_2.jpg

Demokracie

O demokracii slyšíte určitě velice často – v médiích, ve škole. Zdá se, že všichni dobře víme, co se pod slovem demokracie skrývá. Známe ale opravdu všechny principy a nástroje demokracie? Má i demokracie nějaké hranice? Na tyto a další otázky se teď pokusíme najít odpovědi. Na úvod připomeňme, že demokracie (démos= lid a kratos= vláda) je forma politického zřízení založená na možnosti občanů účastnit se správy a řízení státu. Stojí na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti a svobody občanů. Poprvé se demokracie objevuje v Athénách (6.–4. stol př. Kr.); zde se však na chodu státu podílí pouze část obyvatelstva. K prosazení demokracie došlo až v rámci boje amerického lidu za nezávislost a v době Velké francouzské revoluce. Další informace a hlavně otázky a úkoly najdete v našich pracovních listech!

demokracie_1.jpg
demokracie_2.jpg

Abeceda potěšení

Čím lepší máme náladu, tím ochotnější jsme druhým pomáhat. To je závěr několika psychologických bádání zabývajících se altruismem. Navzdory obecnému mínění neplatí, že někteří lidé jsou štědřejší a druzí skoupí. Jsou pouze více či méně ovlivněni svou náladou. Altruismus není jen výhradně lidskou, humánní či morální vlastností (lze jej pozorovat i v chování jiných živočišných druhů), ale odpovídá několika základním principům společenského života. Čím anonymnější je naše okolí, tím menší je předpoklad, že někomu pomůžeme. To je ona známá nevšímavost velkých měst. A čím častěji kolem sebe uvidíme nápomocné vztahy, tím spontánnější bude naše vlastní štědrost. To je tajemství úspěchu televizních pořadů. Ve skutečnosti však vyplývá nejpodstatnější varianta naší altruistické „schopnosti“ z naší nálady: čím více se cítíme ve své kůži, tím ochotnější jsme vyrazit někomu na pomoc.
A jakmile pocítíme, že chování, jímž jsme někomu pomohli, nám přináší také uspokojení, snadno pochopíme čarovný kruh, do nějž se vryly štěstí a altruismus.

abeceda_poteseni.jpg

Volby

Volby jsou demokratickým způsobem výběru do úřadů a funkcí, které slouží k zastupování lidí. Jsou pro naši společnost důležité a představují demokratickou kontrolu občanů nad děním v naší zemi. Možná vás překvapí, že volby se objevily už v antickém Řecku. Volby se konají na různých úrovních, volí se třídní samospráva, výbor rodičů školy, předseda politické strany nebo třeba prezident republiky. A proč jsou volby tolik důležité? Umožňují změnu vlády, vyjadřují naše mínění a určují, kdo bude vládnout. Jsou také nástrojem zpětné vazby voličů jejich zvoleným reprezentantům. Volební právo patří k základním lidským právům. Chcete vědět víc? Podívejte se do našich pracovních listů!

volby_1.jpg
volby_2.jpg
volby_3.jpg

Etika

Otázky dobra a zla nás přitahují odedávna, vzpomeňte si třeba jenom na pohádky z dětství. To bylo naše první setkání s dobrem a zlem. Potřeba vysvětlit si, co je dobro a zlo, dala vzniknout disciplíně, kterou učenci nazvali etika. Zájem o otázky dobra a zla vedl lidi ke kladení otázek například tohoto typu: Jak mám v životě jednat? Co je pro mě a mou rodinu dobré, a co je špatné? První filozofové si kladli otázky týkající se světa kolem sebe. Později se filozofové začali ptát na složitější věci. Třeba jak vznikl svět? Podobné otázky si přemýšliví lidé kladou stále. Po vzoru starověkých učenců si můžeme položit podobné otázky i my. Podívejte se, jak na to!

etika_1.jpg
etika_2.jpg

Sokrates | Tři síta

Malé děti jsou nejlepšími filozofy. Neustále se ptají „proč“ a zajímá je, co lidé myslí tím, co říkají. Dospělý filozof musí v sobě udržet při životě dítě a dívat se na svět dětskýma očima, odvážit se být zvědavý a neustále klást otázky jako šestileté dítě, které držíme za ruku: Kdo jsem? Co je opravdu? Proč jsem musel sníst tu odpornou kaši? Zanikne někdy vesmír? Proč se musí zemřít? Kdo všechno řídí svět? Anebo proč někteří mohou rozhodovat, a jiní ne? Kdo je zlý, a kdo je dobrý? Kdo vymyslel pořádek? Jedním z takových filozofů, který se na svět díval dětskýma očima, byl Sokrates. Přečtěte si, jakým způsobem filtroval podněty z okolního světa!

sokrates_1.jpg
sokrates_2.jpg

Právo a morálka

Nikdo není ostrov a každý z nás se denně setkává s jinými lidmi. Letmá setkávání i dlouhodobé mezilidské vztahy mají svá pravidla. A na ně se zaměříme a hlouběji se zamyslíme také nad tím, co je to právo a jaký je vztah mezi právem a morálkou. Nejprve se zaměříme na morálku, vysvětlíme si pojem etika a zamyslíme se nad tím, co je to být morální. A pak vzhůru k právu! Povíme si, že naše chování by mělo být v souladu s morálkou a že je naší povinností, aby bylo i v souladu s právem, jednoduše se zákonem. Právo je soubor norem, které vydává stát a které jsou pro společnost závazné. Právní normy mají písemnou podobu. No a konečně se zamyslíme nad tím, kdy se morálka a právo prolínají a kdy se mohou dostat do rozporu.

moralka_1.jpg
moralka_2.jpg
moralka_3.jpg

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu; v současné společnosti se orientoval na trhu finančních produktů a služeb – v problematice peněz a cen – a byl schopen odpovědně spravovat osobní (rodinný) rozpočet.

Zní to seriózně a dospěle, že? Možná vás ale překvapí, že ekonomicky začínáme myslet již v dětství. Hospodařit se učíme třeba díky kapesnému. A co vy? Dostáváte kapesné? Jak často? Za co utrácíte? Chcete-li se nad financemi zamyslet hlouběji, podívejte se do našich pracovních listů! Naučíte se věci, které v životě upotřebíte!

gramotnost_1.jpg
gramotnost_2.jpg

Rozpočet

O rozpočtu se mluví každou chvíli v parlamentu, v televizi a ve zprávách, rozpočet je často předmětem hádek, starostí, obav a plánování. Co to ale vlastně je? Jde to vysvětlit i jednoduše: rozpočet je přehled příjmů a výdajů za určité časové období. Příjem, to jsou třeba peníze, které dostanete jako kapesné nebo které si sami vyděláte. Výdaje, ty jsou naopak úbytkem peněz, které jsme třeba na něco vynaložili a utratili je.

Vlastní rozpočet mají nejen lidé a rodiny, ale také firmy, organizace nebo stát. Sestavte si svůj vlastní, osobní, rozpočet. A udělejte si takový malý rozbor: Za co nejvíce utrácíte? Dokážete hospodařit se svými penězi? Jaký je Váš rozpočet Vyrovnaný? (To je, když se příjmy rovnají výdajům,) Nebo schodkový? (To je takový, že vám peníze nestačí a musíte si třeba půjčit.) Nebo snad přebytkový? Ten je nejpříjemnější! Je to takový rozpočet, v němž peníze přebývají. Chcete vědět víc? Podívejte se do našich listů!

rozpocet_1.jpg
rozpocet_2.jpg

Náboženství

Dnes budeme hledat odpověď na otázku, co je vlastně náboženství. Naším cílem bude podrobněji se seznámit s tím, co pojem náboženství může znamenat a jaké jsou pojmové varianty obsahu souvisejícího s náboženstvím. Použijeme přitom různé metody, které nám pomohou přemýšlet do hloubky. První metodou bude volná asociace, dále tvorba zjednodušené myšlenkové mapy, pak pátrání po etymologii a konečně výklad a diskuse v malé skupině.

 

Chcete o náboženství vědět víc? Podívejte se do našich listů a dejte se do práce!

nabozenstvi_1.jpg
nabozenstvi_2.jpg
nabozenstvi_3.jpg

Pracovní listy z cyklu "Občanka na dálku" vznikly ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého s Gymnáziem Olomouc - Hejčín

 © 2020 by Bez názvu. Nedatováno.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram