top of page

Demokracie

O demokracii slyšíte určitě velice často – v médiích, ve škole. Zdá se, že všichni dobře víme, co se pod slovem demokracie skrývá. Známe ale opravdu všechny principy a nástroje demokracie? Má i demokracie nějaké hranice? Na tyto a další otázky se teď pokusíme najít odpovědi. Na úvod připomeňme, že demokracie (démos= lid a kratos= vláda) je forma politického zřízení založená na možnosti občanů účastnit se správy a řízení státu. Stojí na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti a svobody občanů. Poprvé se demokracie objevuje v Athénách (6.–4. stol př. Kr.); zde se však na chodu státu podílí pouze část obyvatelstva. K prosazení demokracie došlo až v rámci boje amerického lidu za nezávislost a v době Velké francouzské revoluce. Další informace a hlavně otázky a úkoly najdete v našich pracovních listech!

demokracie_1.jpg
demokracie_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page