Umění a skutečnost

Eduklip určený dětem ve věku 10–14 let s názvem Umění a skutečnost se věnuje problému vymezení umění jako specifické součásti lidské kultury a jeho vztahu ke skutečnosti. Zvláště se zaměřuje na proměnu, která v umění nastala od 19. století, kdy se vlivem vynálezu fotografie a dalších skutečností ukázalo, že umělecké snažení nemusí být spojeno se zobrazováním přírody, s její „imitací“. Poukazuje rovněž na to, že umění vyjadřuje svými rozličnými formami určité významy a funguje tedy jako symbol, jehož interpretace je pro každého člověka včetně dětí zajímavou výzvou. | Autorka scénáře Petra Šobáňová | 2019

Verze s tlumočením do znakového jazyka

 © 2021 by Bez názvu. Nedatováno.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram