top of page

Co je to kultura?

Už vás někdy napadlo přemýšlet nad významem často užívaného slova kultura? Co to vlastně je? Odpovědí na tuto otázku existuje mnoho, jednoduše by se ale dalo odpovědět, že kultura je vše, co člověk přidává k existující přírodě, co je výtvorem činnosti člověka, co člověk vymyslel. Kulturu můžeme dělit na různé druhy a kategorie, například na kulturu hmotnou a nehmotnou, uvažovat můžeme také o souboru dobových kulturních norem, jejichž existenci si někdy ani neuvědomujeme a nebo si je uvědomíme při setkání s normami odlišnými od těch našich. V tomto pracovním listu se zamyslíte nad různými významy pojmu kultura a na úryvku ze známého příběhu o Robinsonovi se můžete zamyslet nejen nad setkáním kultur, ale také nad proměnou vnímání hodnoty odlišných kultur. Připomeneme si ale třeba také to, že jedním z projevů kultury je umění.

kultura_1.jpg
kultura_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page