top of page

Migrace

V tomto pracovním listu otevíráme zajímavé téma migrace. V souvislostí s nedávnou uprchlickou krizí se stalo se velmi aktuálním, o migraci se běžně diskutuje na sítích, téma zajímá snad každého. Ne každý ale rozumí významům pojmů souvisejících s migrací a ne každý se dokáže na téma podívat v souvislostech. Proto si zde vysvětlíme, že migrace je přirozený jev, že migrovat v obecném slova smyslu znamená přesouvat (se). Krom migrace rostlin a živočichů se jedná samozřejmě o migraci lidskou – tedy o pohyb lidí z jedné oblasti do druhé. Může jít přitom nejen o uprchlictví, ale také o migraci ekonomickou nebo environmentální. V souvislosti s tématem imigrační politiky si ukážeme rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem, vysvětlíme si, co je to migrace, emigrace a imigrace. A nakonec využijeme zajímavou Encyklopedii migrace, abychom se naučili dohledávat fakta: například počet obyvatel té které země, do kterých zemí obyvatelé zvolené země emigrují nejčastěji, a naopak z jakých tří zemí je ve vybraném státě největší počet imigrantů. Fakta vás možná překvapí a přimějí k diskusi!

migrace_1.jpg
migrace_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page