top of page

Co je to globalizace?

Jistě se shodneme na tom, že téma globalizace patří k velmi aktuálním tématům. Pojem poprvé použil americký ekonom Theodore Levitt v roce 1985, aby pomocí něj popsal vývoj světového hospodářství v období 70. let 20. století. Dnes tento pojem chápeme jako označení složitého společenského a ekonomického procesu, který zvyšuje závislost trhů a národních ekonomik. Proces dala do pohybu zvýšená dynamika obchodu se zbožím, kapitálem a službami, stejně jako globální transfer technologií a know-how. Globalizaci provází řada průvodních jevů a důsledků. Nad některými z nich se společně zamyslíme.

globalizace_1.jpg
globalizace_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page