top of page

Etika

Otázky dobra a zla nás přitahují odedávna, vzpomeňte si třeba jenom na pohádky z dětství. To bylo naše první setkání s dobrem a zlem. Potřeba vysvětlit si, co je dobro a zlo, dala vzniknout disciplíně, kterou učenci nazvali etika. Zájem o otázky dobra a zla vedl lidi ke kladení otázek například tohoto typu: Jak mám v životě jednat? Co je pro mě a mou rodinu dobré, a co je špatné? První filozofové si kladli otázky týkající se světa kolem sebe. Později se filozofové začali ptát na složitější věci. Třeba jak vznikl svět? Podobné otázky si přemýšliví lidé kladou stále. Po vzoru starověkých učenců si můžeme položit podobné otázky i my. Podívejte se, jak na to!

etika_1.jpg
etika_2.jpg
bottom of page