top of page

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu; v současné společnosti se orientoval na trhu finančních produktů a služeb – v problematice peněz a cen – a byl schopen odpovědně spravovat osobní (rodinný) rozpočet.

Zní to seriózně a dospěle, že? Možná vás ale překvapí, že ekonomicky začínáme myslet již v dětství. Hospodařit se učíme třeba díky kapesnému. A co vy? Dostáváte kapesné? Jak často? Za co utrácíte? Chcete-li se nad financemi zamyslet hlouběji, podívejte se do našich pracovních listů! Naučíte se věci, které v životě upotřebíte!

gramotnost_1.jpg
gramotnost_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page