top of page

Jarní proměny

Jedním z poslání výtvarného umění je zachycovat krásu a rozmanitost světa kolem nás. Ono se jen stačí pozorně rozhlédnout kolem sebe a můžeme být každý den ohromeni. Třeba takové jaro dokáže náramně čarovat, když po šedivých zimních měsících rozehraje přírodu všemi barvami přímo před našima očima. A s jarními proměnami si dnes budeme pohrávat i my. Vyzkoušíte si vytvořit netradiční knížku, které se říká flipbook. Ve flipbooku jsou obrázky uspořádány tak, aby na sebe postupně navazovaly a společně vytvářely jednoduchý příběh.

priklad.jpg
Podaří se vám seřadit obrázky s letící včelkou? Označte čísly jejich správné pořadí.

Jak postupovat?

1. Vytvořte myšlenkovou mapu na naše téma a pak z ní vyberte jeden motiv, s nímž budete dál pracovat.

2. Promyslete si, jaký příběh (proměnu) ve svém flipbooku zachytíte. Motiv proměny by měl být výrazný, například růst květiny nebo pohyb předmětu z jedné strany papíru na druhou. Svůj nápad si zapište.

3. A teď to nejdůležitější! Aby při rychlém prolistování vznikl dojem pohybu, je potřeba příběh rozkreslit alespoň do 15 políček/obrázků (pracovní příloha). Jednotlivé obrázky budou vždy zachycovat malou část vašeho příběhu, tak aby na sebe postupně navazovaly.

4. Připravené obrázky vystřihněte a děrovačkou vytvořte dírky. Jednotlivé listy knížky svažte přes dírky kouskem provázku. A váš jarní flipbook je na světě!

promeny_1.jpg
promeny_2.jpg
promeny_priloha.jpg
holka.png

Příklad:

Chceme nakreslit květinu, která vyroste z malého semínka. Do prvního políčka nakreslíme malé semínko. Do druhého políčka nakreslíme semínko, ze kterého už vyrašil malý výhonek a ve třetím políčku stonek trošku povyroste a objeví se první lísteček.

TIP!

Obrázky kreslete nejdřív tužkou a poté obtáhněte obrysy výraznou fixou.

bottom of page