top of page

Jen na libovolně dlouhou chvíli!

Také další předmět, který si nyní představíme, byste jako návštěvníci Arcidiecézního muzea za běžných okolností nalezli vystavený ve stálé expozici Ke slávě a chvále II, tentokrát v zajímavém prostoru Klenotnice. A jde bez nadsázky o klenot! Jedná se o nádherný gotický Relikviář sv. Eustacha. Že už v úvodu zaznělo příliš mnoho neznámých slov? Nemějte obavu, vysvětlíme si je později.

Víte, že...

... Sv. Eustach je méně známý křesťanský mučedník? K jeho obrácení na víru mělo podle legendy dojít během lovu, kdy se mu zjevil jelen s křížem mezi parohy. Stal se, stejně jako sv. Hubert, ochráncem lovců a myslivců.

Relikviář sv. Eustacha, 1. polovina 14. století; materiál: měď, email; výška 407 mm, průměr nohy 162–167 mm; pochází z kostela sv. Václava v Olomouci

Relikviář_Eustach.jpg

I dnes vás vybídneme k novému uvažování o předmětu, který minule plnil roli osobního „atributu“. Vzpomínáte? Pokud ne, podívejte se na předchozí zadání lekce z cyklu Muzeum z pokoje. Dnes z vybraného předmětu vlastnost osobního „atributu“ sejmeme, nicméně stále pro nás zůstane věcí výjimečnou a vzácnou. Až tak vzácnou, že ji na chvíli obdaříme ochrannou schránkou. V ní může být uložena, jak dlouho budeme sami chtít! Na libovolně dlouhou chvíli tak změníme funkci několika běžných předmětů.

Přemýšlejte a tvořte:

Opět opustíme ryze náboženskou rovinu tématu a ponoříme se do všednodenní skutečnosti. Tu si ovšem trochu ozvláštníme netradiční domácí tvorbou.

Z minula máme k dispozici pro nás velmi významný osobní předmět. Abychom jeho důležitost ještě zvýraznili, umístíme jej nyní do zajímavé schránky. Tu vytvoříme z několika předmětů, které najdeme v bytě. Pojďme si nyní v pracovním postupu vymezit určitá pravidla!

 

1. Vyberte v domácnosti několik vhodných předmětů. Dobře využitelné bude určitě kuchyňské či jiné nádobí: např. váza, hrnec, větší sklenice, mísa apod. Předměty volte podle velikosti a tvaru zvolené osobní věci.

 

2. Mělo by jít minimálně o tři předměty, z nichž tím, že je dáte na sebe či vložíte do sebe, seskládáte jeden objekt (schránku).

 

3. Zvolte takové předměty, aby do nich vložená osobní věc byla dobře viditelná.

 

4. A nyní snad to nejdůležitější pravidlo. Žádný z předmětů tvořících schránku se nesmí rozbít! Pracujte opatrně, třeba za pomoci dospělého.

 

5. Schránku s vloženou osobní věcí umístěte na dobře viditelné místo. Máte hotovo? Právě jste vytvořili další dílo do Muzea z pokoje. Bude místnost zdobit tak dlouho, dokud se nerozhodnete objekt rozebrat a vrátit předmětům jejich původní účel. Tahle schránka byla totiž vytvořena jen na libovolně dlouhou chvíli!

 

6. Budeme moc rádi, když výsledek své práce vyfotíte a pošlete na soban@muo.cz. Nejzajímavější snímky určitě zveřejníme!

muzeum_z_pokoje_2_1.jpg
muzeum_z_pokoje_2_2.jpg
muzeum_z_pokoje_2_3.jpg

Podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png
bottom of page