top of page

Kolotoč živlů

Příroda nabízí světu umění rozmanitou inspiraci a její zachycení může mít mnoho podob. I to si dnes společně ukážeme. Čeká vás totiž tvoření inspirované přírodními živly.

Víte, jaké jsou čtyři přírodní živly? Prohlédněte si symboly v pracovním listu, které vám napoví správné odpovědi.

V umění bychom mohli napříč staletími najít mnoho příkladů zobrazení daného tématu. Takto přírodní živly vyobrazil malíř Giuseppe Arcimboldo v 16. století. Na druhém příkladu můžete vidět, jak téma pojednal sochař Alexander Calder. Jeho dílo je z roku 1961. A v Arcidiecézním muzeu Olomouc je přírodním živlům dokonce věnována výzdoba čtyř sálů.

Pozorně si prohlédněte uvedené příklady uměleckých děl. Giuseppe Arcimboldo namaloval podivuhodné hlavy složené ze zvířat a předmětů, které k vybranému živlu patří. Alexander Calder se vydal jinou cestou. Jeho sochy využívají především symboliku tvarů a barev. Vlastní barevné vzorníky přírodních živlů si můžete vytvořit i vy. Připravte si pastelky a jednotlivé barvy přiřaďte k symbolům čtyř živlů (v pracovním listu). Jaké barvy se hodí k vodě a které naopak patří k ohni? Pokud jste barvy roztřídili, můžete se pustit do tvoření. Dnes si vyrobíte kolotoč živlů, který je především herním plánem. Do hry na živly se poté můžete pustit sami nebo zapojit sourozence a rodiče. Tak se dáme do toho!

arcimboldo.png

Giuseppe Arcimboldo, série Čtyři živly, 1566

calder.jpg

Alexander Calder, Čtyři živly, Moderna Museet, Stockholm; foto Frankie Fouganthin

Jak postupovat?

Už jsme si prozradili, že pro znázornění přírodních živlů umělci ve svých dílech zobrazovali předměty, zvířata či rostliny, které daný živel symbolizují. Nyní i vy zkuste přiřadit obrázky ke správným živlům. Obrázky si vystřihněte a podle symbolu živlů nalepte do políček kolotoče na následující stránce. Obrázky i celý kolotoč si můžete vybarvit pastelkami. Nezapomeňte na vzorník barev, který jste si pro jednotlivé živly připravili. 

Připravený kolotoč si vystřihněte, poté kolečko podlepte tvrdým papírem – hra vám tak déle vydrží. Nyní je ještě potřeba vystřihnout dírku podle malého černého kolečka uprostřed. U tohoto úkolu poproste o pomoc rodiče. Nakonec podle nákresu sestavte herní plán kolotoče.

PRAVIDLA KOLOTOČE

1. Roztočte kolotoč.

2. Až se kolotoč zastaví, podívejte se, na které políčko živlu ukazuje červená šipka.

3. U každého živlu můžete vidět dva symboly.

A. Pokud šipka ukazuje na symbol malířské palety, musíte kolem sebe co nejrychleji najít barvu, která se k vybranému živlu hodí.

B. Pokud šipka ukazuje na symbol masek, proměníte se vy sami ve vybraný živel a zkusíte ho svým pohybem znázornit.

tvorime_doma_kolotoc_zivlu_1.jpg
tvorime_doma_kolotoc_zivlu_2.jpg
tvorime_doma_kolotoc_zivlu_3.jpg
tvorime_doma_kolotoc_zivlu_4.jpg
tvorime_doma_kolotoc_zivlu_5.jpg

Pošlete nám své fotografie! Už teď se na ně těšíme!

kluk.png
holka.png
bottom of page