top of page

Neobyčejné významy obyčejných věcí
Muzeum z pokoje

Za obrazem, který si nyní podrobněji představíme, bychom se v normálních časech vypravili do stálé expozice Arcidiecézního muzea. Namaloval ho barokní malíř Martin Antonín Lublinský a jmenuje se Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské.

Obraz můžete najít v expozice Ke slávě a chvále II. v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Malba znázorňuje snový výjev z legendy o svaté Kateřině Alexandrijské. Světice v růžovém rouchu klečí před trůnem, na kterém je usazený Kristus, její tajuplný snoubenec. Ten jí navléká zásnubní prsten. Zobrazené situaci přihlížejí andělé a mučedníci. V pravém spodním rohu obrazu jsou znázorněny atributy sv. Kateřiny – zbytky ozubeného kola a meč. Jsou to nástroje jejího umučení.

TIP!

Obraz, jímž se budeme volně inspirovat, můžete najít v expozici "Ke slávě a chvále II." v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Na obraze vidíme svatou Kateřinu Alexandrijskou.

Zjistěte si víc o příběhu této světice a o legendě, jež provází její život a smrt! Více se můžete o sv. Kateřině dozvědět např. na Wikipedii.

Martin Antonín Lublinský (1636 Lešnice –1690 Olomouc), Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské, 1675, olej na plátně

lublinsky.jpg

V návazném tvořivém úkolu se zamyslíme nad předměty, které pro nás osobně něco důležitého znamenají, protože je máme spojené s nevšední událostí, člověkem či místem. Určitě nějaký takový někde doma také máte.

Přemýšlejte a tvořte!

Odpoutejme se nyní v krátké úvaze od mnohdy velmi dramatických příběhů svatých a světic.

Každý z nás by nejspíš věděl o předmětu, který vnímáme trochu jinak, než ty ostatní. Může jít o úplně obyčejnou věc, ale tím, že s ní máme spojenu určitou osobu, událost nebo vzpomínku, jí přisuzujeme výjimečnou roli. Schraňujeme ji proto v bezpečí vystavenou na poličce, ve vitríně či tajné skrýši. Ta věc k nám patří, protože představuje pouto s něčím pro nás důležitým. Pokud by i ostatní znali příběh s věcí spojený, mohla by se stát za jistých okolností i zhmotnělou vzpomínkou na nás samotné. Třeba když bychom na delší dobu odcestovali pryč. Nám teď do určité míry splní roli „atributu“.

​1. Popřemýšlejte a vyberte ze svých věcí předmět, který je pro vás důležitý. Můžete to být cokoli: přírodnina (třeba kámen z prázdninového výletu), hračka, talisman či šperk… Jen vy sami víte, proč jste učinili právě tuto volbu.

 

2. Napište krátký příběh, který se k vám a předmětu váže. Stvořte drobnou „legendu“, abyste objasnili svůj výběr.

(prostor s několika řádky)

 

3. Požádejte někoho, aby vás i s vybranou věcí vyfotografoval. Může jít o aranžovanou fotografii. Pro fotografování zvolte v bytě zajímavé pozadí, oblečte si netradiční šaty. Zorganizujte to celé jako malou slavnost. Budete-li chtít, můžete nám své fotografie a příběhy poslat na soban@muo.cz. Zveřejníme je!

 

4. Pokud se vám fotografie povedla, nezbývá, než si ji vytisknout a doma někde vystavit. Máte první exponát vašeho pokojového muzea!

muzeum_z_pokoje_1.jpg
muzeum_z_pokoje_2.jpg

Podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png
bottom of page