top of page

Právo a morálka

Nikdo není ostrov a každý z nás se denně setkává s jinými lidmi. Letmá setkávání i dlouhodobé mezilidské vztahy mají svá pravidla. A na ně se zaměříme a hlouběji se zamyslíme také nad tím, co je to právo a jaký je vztah mezi právem a morálkou. Nejprve se zaměříme na morálku, vysvětlíme si pojem etika a zamyslíme se nad tím, co je to být morální. A pak vzhůru k právu! Povíme si, že naše chování by mělo být v souladu s morálkou a že je naší povinností, aby bylo i v souladu s právem, jednoduše se zákonem. Právo je soubor norem, které vydává stát a které jsou pro společnost závazné. Právní normy mají písemnou podobu. No a konečně se zamyslíme nad tím, kdy se morálka a právo prolínají a kdy se mohou dostat do rozporu.

moralka_1.jpg
moralka_2.jpg
student.jpg
moralka_3.jpg
Hanka_postavička.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page