top of page

Rodinná fotografie?
aneb Krvavá historie...

Současná doba se nám jistě zdá právem vzrušená. Ministři si vyměňují názory a odvolávají, co odvolali, ve zprávách se to hemží agenty a výhružnými dopisy mocností. Síla, že? Ale přesto: není to nic proti krvákům z naší bohaté národní historie nebo ze životů svatých.

 

Krvavou historii, ale i osobnosti, které zůstávají inspirací i po staletích, si připomeneme díky Votivnímu obrazu Jana Očka z Vlašimi.

Jedno z nejvzácnějších děl ze sbírek Národní galerie Praha vzniklo už před rokem 1371! Tento klenot ze Sbírky starého umění Národní galerie nám může na první pohled připomenout idylickou rodinnou fotografii, ale v našich listech uvidíte, že nic není, jak se zdá.

A pak se můžete zamyslet nad tím, koho vy sami máte rádi a koho si vážíte. Jan Očko si vybral Pannu Marii s Ježíškem, císaře Karla IV., krále Václava IV., sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Víta a sv. Ludmilu. Vybraná společnost, že? Ale ani jí se nevyhnuly krvavé dějiny. Tak se podívejte, poučte se a pak namalujte své vlastní vzory. A obrázky nám pošlete. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

CZE_NG.O_84.jpeg

Anonym, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi; před 1371, tempera na jedlovém dřevě potaženém plátnem; 181,5 X 96,5 cm; ze Sbírky starého umění Národní galerie Praha

Kdo to byl ten Očko?

Jan Očko! Byl to zadavatel obrazu a pocházel
z Vlašimi. Žil ale hlavně v Praze a v Roudnici nad Labem, kde měl velký hrad. A právě do kaple roudnického hradu si nechal namalovat tento obraz.

Dobře se podívejte, Jan Očko klečí dole uprostřed.

 

Tento obraz je jedním z nejvýznamnějších českých středověkých obrazů! Na obraze má Jan Očko kolem sebe všechny, které měl rád. Kvůli svému povolání duchovního sice neměl vlastní rodinu, ale ti, kteří jsou na obraze okolo, mu ji nahradili. Obraz tak trochu připomíná rodinnou fotografii. Kdo je na něm zachycen?

Uprostřed v modrém plášti sedí Panna Marie
s Ježíškem (látku na jejím trůnu přidržují dva andělé), vlevo pokleká císař Karel IV., za ním je sv. Zikmund. Vpravo vidíme krále Václava IV.
s českým královským znakem, za ním stojí sv. Václav. Za ruce Jana Očka drží sv. Vojtěch, za ním vlevo stojí svatý Prokop; vpravo stojí sv. Vít a za ním vidíme sv. Ludmilu.

ocko_1.jpg
ocko_2.jpg
ocko_3.jpg
holka.png
kluk.png
bottom of page