top of page

Zátiší v době koronaviru
Fotografické cvičení

tlumocnik.jpg

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme. Ve snaze chránit se před nákazou koronavirem jsme začali dodržovat přísné hygienické zásady, v domácnostech se objevily dezinfekční prostředky, nosíme roušky nebo jiné ochranné pomůcky a udržujeme je. Zachyťte tuto zvláštní situaci uměleckými prostředky!

Jak postupovat?

1. Projděte se po bytě a všímejte si, co se u vás doma objevilo v souvislosti s pandemií. Co se změnilo? Které předměty tu ještě nedávno nebyly?

2. Až si vše promyslíte, pusťte se do fotografování. Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná scéna dostatečně osvětlena. Pozadí snímků by mělo být jednoduché: čisté plochy, jako je zeď, dřevo, tkanina, podlahová krytina. Snažte se vytvořit prosté, kultivované obrazy, a ne chaotické obrazy zkázy. Pamatujte, že méně znamená často více!

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu název. Ukažte ho ostatním a zeptejte se jich, jak na ně působí.

koronavir_1.jpg
koronavir_2.jpg
Kotva 1
tlumocnik.jpg

Tento námět je k dispozici také v českém znakovém jazyce!

bottom of page