top of page
Bannery Bez názvu. Nedatováno. (3).png
Naše stránky
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Výukové materiály do výtvarné výchovy

Co je nového?

Rychlá volba

19.png
18.png
20.png
17.png
21.png
22.png
23.png
24.png
26.png
27.png
28.png
Dlaždice U21 a Nedatováno.png
Dlaždice U21 a Nedatováno.png
Kultura, umění a výchova dlaždice.gif

Nové náměty pro vás

K čemu slouží naše stránky

namety do vv napis.jpg

TIP pro výtvarnou výchovu během pandemie!

 

Využijte naše nové aktivity

TVOŘÍME DOMA!

Naše stránky byly připraveny jako metodická podpora pro učitele výtvarné výchovy a pro muzejní a galerijní pedagogy. Využít je mohou začínající i zkušení pedagogové, kteří hledají inspiraci do výuky vztahující se k výtvarnému umění. Zajímavé mohou být ale i pro rodiče a samotné děti.

 

Můžete zde najít různorodé materiály a tipy do výuky z cyklu, který jsme nazvali Bez názvu. Nedatováno. Tento netradiční název vypůjčený z galerijních popisků vyjadřuje výchozí situaci, jež může nastartovat dobrodružné pátrání po významech uměleckých děl a jedinečnou cestu za poznáním lidské kultury a sebe sama. Když se setkáváme s uměleckým dílem a ani popisek nám neukazuje směr, je jen na nás, kudy se při interpretaci uměleckého díla vydáme. Předem není nikdy jasné, co objevíme.

 

Pro ty, kteří se cítí trochu bezradní a nebo se chtějí dozvědět víc, jsou tu naše animované klipy. Ti, kteří preferují tvůrčí cestu poznávání umění, mohou využít naše pracovní listy. Nabízejí návrhy zajímavých tvůrčích činností a poznávání souvislostí, prezentují současné a hravé metody zprostředkování uměleckého díla a hlavně: ukazují, že umění je fascinujícím a nekonečným vesmírem, v němž je stále co objevovat.

Více o cyklu Bez názvu. Nedatováno.

Naše výtvarné úlohy jsou
plně v souladu s RVP!

pani.png
umelec.png
pan.png
teoretik.png
kluk.png
holka.png

TIP!

 

Náš teoretik rozumí umění velmi dobře. Podívejte se, jak postupuje, když narazí na neznámé nebo nesrozumitelné dílo!

meda.png
restauratorka.png

Didaktické okénko pro pedagogy aneb jaká je naše pedagogická strategie?

Interpretace
teoretik.png
kluk.png
holka.png

Co dělat, když je umělecké dílo nesrozumitelné?

 

Podívejte se, jak postupuje teoretik umění, když narazí na neznámé nebo nesrozumitelné dílo! Vyzkoušejte si, jak na to!

Nejprve si prostudujte náš doporučený postup interpretace.

 

A poté si vyberte nějaké umělecké dílo, jednu z našich příloh a pusťte se do toho! Tato práce vás povede k pozornému pozorování a k přemýšlení. Budete se vyjadřovat hlavně slovy.

umelec.png

Pokud stejně jako já upřednostňujete raději tvůrčí cestu, přejděte sem!

interpretace_umeleckeho_dila_1.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2_free.jpg
jure.png

Tip pro učitele!

Postup kritické interpretace uměleckého díla jsme převzali z této publikace:
 

JUREČKOVÁ, Veronika. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 135 s. ISBN 978-80-244-4637-0.

Přečtěte si ji také!

A dětem důvěřujte! Podobnou interpretaci na své úrovni zvládnou už žáci základní školy.

How It Works

O důležitosti výchovy uměním

Mezinárodní společnost pro výchovu uměním

Česká sekce INSEA

"Tvořivost v umění je základní potřebou, jež je společná všem lidem, a umění je jednou
z nejvyšších forem vyjádření a komunikace."

Z preambule Ústavy International Society for Education through Art

Cílem výtvarné výchovy (v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem) naučit žáka aktivně užívat vizuálně obrazné prostředky k rozvoji jeho smyslového vnímání, k projevování subjektivity a ke komunikačnímu uplatnění. Tyto dovednosti jsou stále důležitější v době převahy obrazové komunikace, jež staví nejen na vizualitě, ale také na symbolizaci, metaforách a apropriacích. Výtvarná výchova, jež žáky učí vizuálním komunikátům rozumět, je tak nezbytnou a nenahraditelnou součástí všeobecného i profesně zaměřeného vzdělávání, které umožňuje žákům a studentům orientovat se a aktivně pohybovat v nepředvídatelně se vyvíjející realitě.

Česká sekce INSEA

Důležitým aspektem umění a kultury je, že odrážejí naši vlastní historii a prezentují kulturní dědictví celého lidstva jako hodnotu odrážející tvořivé a kognitivní schopnosti člověka. Porozumění vlastní kulturní historii a svému postavení ve společnosti, docenění rozličných forem tvořivosti a možností, jimiž lze tvůrčím a unikátním způsobem reflektovat svět, je cestou k nalézání vlastní identity.

Recommendations

Ohlasy

"Materiály z cyklu Bez názvu. Nedatováno. mají šmrnc a vtip, dětem se líbí. Názorně a zábavnou formou pojednávají o různých tématech z teorie umění a ukazují, že umění stojí za to poznávat.”

- Daniel K.

Lidé
bublina.png

Kontakt

Napište nám!

 

Bez názvu. Nedatováno.

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

petra.sobanova(v)upol.cz

Klipy zveřejněné na těchto stránkách jsou jedním z výstupů projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, jenž je řešen na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením prof. Milana Valenty. Jejich tvorbu podpořila Evropská unie a MŠMT.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše výukové materiály by nemohly vzniknout bez laskavého přispění a spolupráce těchto dalších institucí:

muo.png
1_1510304640.jpg
UP_logo_PdF_UP_horizont_cz.png

Moc pro nás znamená, že naše webové stránky navštěvujete. Děkujeme vám za přízeň!