Výukové materiály do výtvarné výchovy

 

K čemu slouží naše stránky

Naše stránky byly připraveny jako metodická podpora pro učitele výtvarné výchovy a pro muzejní a galerijní pedagogy. Využít je mohou začínající i zkušení pedagogové, kteří hledají inspiraci do výuky vztahující se k výtvarnému umění. Zajímavé mohou být ale i pro rodiče a samotné děti.

 

Můžete zde najít různorodé materiály a tipy do výuky z cyklu, který jsme nazvali Bez názvu. Nedatováno. Tento netradiční název vypůjčený z galerijních popisků vyjadřuje výchozí situaci, jež může nastartovat dobrodružné pátrání po významech uměleckých děl a jedinečnou cestu za poznáním lidské kultury a sebe sama. Když se setkáváme s uměleckým dílem a ani popisek nám neukazuje směr, je jen na nás, kudy se při interpretaci uměleckého díla vydáme. Předem není nikdy jasné, co objevíme.

 

Pro ty, kteří se cítí trochu bezradní a nebo se chtějí dozvědět víc, jsou tu naše animované klipy. Ti, kteří preferují tvůrčí cestu poznávání umění, mohou využít naše pracovní listy. Nabízejí návrhy zajímavých tvůrčích činností a poznávání souvislostí, prezentují současné a hravé metody zprostředkování uměleckého díla a hlavně: ukazují, že umění je fascinujícím a nekonečným vesmírem, v němž je stále co objevovat.

Více o cyklu Bez názvu. Nedatováno.

interpretace_umeleckeho_dila_1.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2.jpg
interpretace_umeleckeho_dila_2_free.jpg
jure.png
 
 

Mezinárodní společnost pro výchovu uměním

Česká sekce INSEA

"Tvořivost v umění je základní potřebou, jež je společná všem lidem, a umění je jednou
z nejvyšších forem vyjádření a komunikace."

Z preambule Ústavy International Society for Education through Art

Cílem výtvarné výchovy (v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem) naučit žáka aktivně užívat vizuálně obrazné prostředky k rozvoji jeho smyslového vnímání, k projevování subjektivity a ke komunikačnímu uplatnění. Tyto dovednosti jsou stále důležitější v době převahy obrazové komunikace, jež staví nejen na vizualitě, ale také na symbolizaci, metaforách a apropriacích. Výtvarná výchova, jež žáky učí vizuálním komunikátům rozumět, je tak nezbytnou a nenahraditelnou součástí všeobecného i profesně zaměřeného vzdělávání, které umožňuje žákům a studentům orientovat se a aktivně pohybovat v nepředvídatelně se vyvíjející realitě.

Česká sekce INSEA

Důležitým aspektem umění a kultury je, že odrážejí naši vlastní historii a prezentují kulturní dědictví celého lidstva jako hodnotu odrážející tvořivé a kognitivní schopnosti člověka. Porozumění vlastní kulturní historii a svému postavení ve společnosti, docenění rozličných forem tvořivosti a možností, jimiž lze tvůrčím a unikátním způsobem reflektovat svět, je cestou k nalézání vlastní identity.

 
 

Kontakt

Napište nám!

 

Bez názvu. Nedatováno.

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

petra.sobanova(v)upol.cz

Klipy zveřejněné na těchto stránkách jsou jedním z výstupů projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, jenž je řešen na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením prof. Milana Valenty. Jejich tvorbu podpořila Evropská unie a MŠMT.

Naše výukové materiály by nemohly vzniknout bez laskavého přispění a spolupráce těchto dalších institucí:

Tvorba pracovních listů byla laskavě podpořena Ministerstvem kultury.

 © 2020 by Bez názvu. Nedatováno.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram