top of page

Gesta královské lásky

Opět se podíváme, alespoň prostřednictvím tohoto pracovního listu, na současnou výstavu v Arcidiecézním muzeu Olomouc, která se jmenuje 1673 | Kabinet pro biskupa. Jedním z vystavených výtvarných děl je skutečný skvost biskupské sbírky – obraz malíře Anthonise van Dycka nazvaný Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie.

sc_0238_0279.jpg

Anthonis van Dyck (1599–1641), Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie, mezi 1632–1634, olej, plátno; 104×176 cm, získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Tento obraz patří mezi nejkrásnější příklady portrétního umění. Vyniká neobyčejnou životností zobrazeného královského páru, propracovaností oděvů a okolního prostředí. Vypovídající je také hra rukou obou manželů. Královna předává Karlovi vavřínový věnec, on jí naopak olivovou ratolest. Obojí můžeme chápat jako symbol míru a příslib manželské věrnosti. To potvrzují také výmluvné pohledy a gesta portrétovaných osob. Radostná zvěst manželské lásky, stejně jako usmíření dvou království je skrze odhrnuté závěsy zvěstována světu.

Co všechno se dá sdělit pomocí předmětů kolem nás, jsme si již při našich tvořivých úvahách o výtvarném umění ukázali. Nyní se zaměříme na to, co můžeme vypovědět prostřednictvím hry našich rukou, tedy gest.

Přemýšlejte a tvořte:

1. Už jsme zmínili předpokládaný význam gest královského páru na obraze. Podívejte se na ně ještě jednou ve výřezu. Společně s předměty údajně vyjadřují lásku mezi portrétovanými osobami a usmíření dvou národů.

 

2. Na obrázcích (na listu) je zachyceno několik dalších pozic rukou, které také nesou nějaké významy. Dokázali byste odhadnout, co asi znamenají? Jaké emoce se do gest pravděpodobně promítly? Možná vás bude u jednotlivých ukázek napadat více výkladů, to ale vůbec nevadí. Výtvarné umění ze své podstaty často umožňuje různé interpretace a osobité pohledy na tutéž záležitost. Budeme se moc těšit, když nás se svými nápady opět seznámíte. Řešení můžete posílat na soban@muo.cz.

Tip!

Chcete-li, můžete si s gesty pohrát i vy doma a připravit hádanku pro členy rodiny. A pokud své fotografie rukou vytisknete, případně rovnou nakreslíte, budete mít další zajímavou položku do Muzea z pokoje!

muzeum_z_pokoje_5_1.jpg
muzeum_z_pokoje_5_2.jpg
muzeum_z_pokoje_5_3.jpg

Podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png
bottom of page