top of page

Práce do naší výzvy nám posílejte na petra.sobanova(v)upol.cz! Těšíme se!

6.png

Obrazy a paměť místa

Dnes se zamyslíme nad lidskou pamětí, historií a místy, s nimiž jsou spojeny lidské příběhy. Už jste někdy přemýšleli nad tím, že se svět okolo nás v čase proměňuje? Zkoušeli jste si představit, jak asi některé vám dobře známé místo – třeba část ulice, náměstí nebo mýtina v lese – vypadalo v době, kdy byli vaši rodiče nebo prarodiče dětmi?

Paměti míst se ve své umělecké tvorbě věnuje fotograf Svatopluk Klesnil (*1977). V jednom svém fotografickém cyklu se zaměřil na příběhy německých rodin, které po 2. světové válce musely opustit své domovy. Válka, kterou Německo vedené Hitlerem rozpoutalo, přinesla mnoho nelidského násilí a bolesti – a k nacistům se tehdy přidali i mnozí čeští Němci. Právě na ně se po válce obrátil hněv lidí osvobozené země a bylo rozhodnuto, že v Československu dál nemohou zůstat. Během odsunu došlo k mnoha násilnostem a novému bezpráví – a vyhnáni byli také ti, kteří se ničím neprovinili. Mezi nimi byl i Oswald, jehož příběh zachytil Svatopluk Klesnil. Oswaldovi bylo teprve 7 let, když musel se všemi obyvateli vesnice opustit svůj domov. Na místě jejich někdejšího statku dnes stojí už jen ruiny a tiše vyprávějí svůj příběh. Domov si Oswald – dnes už starý muž – ale stále uchovává ve svých vzpomínkách.

Fotograf Svatopluk Klesnil zdokumentoval konkrétní příběhy a spojil je s obrazy míst, kde se příběh odehrál. Pomohl tak tomu, aby se uchovaly vzpomínky pamětníků. Zamyslete se nad tím, proč je to důležité, a své myšlenky si zapište.

 

Máte chuť přispět k tomu, že se příběhy spojené s místy uchovají? Pak se přidejte se k nám a staňte se sběrateli příběhů! Jak na to?

1. Zeptejte se svých rodičů nebo prarodičů, jestli si pamatují nějaký zážitek z míst, která je v dětství a mládí obklopovala. Nemusí jít o něco výjimečného, zajímavé jsou zdánlivě obyčejné věci – kudy chodil dědeček do školy, kde se máma seznámila s tatínkem, kde strýčka popíchaly vosy. Zážitek spojte s životním příběhem vypravěče a s dobou, ve které se stal.

2. Požádejte vypravěče, aby s vámi dané místo navštívili. Nechte si vše ukázat, příběh si zapište nebo nahrajte. Zeptejte se na všechno, co vás zajímá!

3. Pak zdokumentujte místo, které se s příběhem pojí. Můžete je vyfotografovat, anebo nakreslit.

4. Text a výtvarné zachycení místa spojte do celku. Můžete například nalepit kresbu nebo fotografii na podkladový papír a přidat ní vyprávění.

5. A nakonec místo zakreslete do mapy nebo si poznamenejte souřadnice. Aby je někdo další v budoucnu mohl objevit!

Oswaldův příběh

1.jpg

Německá rodina Oswalda P. (*1938) žila po mnoho generací na svém rodinném statku v oblasti Rýmařovska. Oswald se zde také se třemi sourozenci narodil a prožil část svého dětství. V roce 1946, v období po 2. světové válce, byla rodina bez náhrad nuceně vystěhována za hranice Československa, stejně jako všichni obyvatelé této německé vesnice. Stesk, ale i zvědavost a touha dozvědět se, jaké byly další osudy jejich rodného domu, vedly k pozdějším návratům a k bezmocnému přihlížení jeho postupného zániku.

2.jpg
3.jpg
5.jpg
4.jpg

Archivní fotografie, na nichž je Oswald zachycen jako malý chlapec; foto archiv Svatopluka Klesnila

Horní řada zleva: Svatební fotografie Oswaldových rodičů Stefani a Hermana; vpravo Oswald s rodiči a sourozenci u rodinného statku na Rýmařovsku; Oswald stojí uprostřed mezi sestrami a nad ním jsou jeho matka s bratrem a otcem.

Druhá řada zleva: Oswaldova rodina u příjezdové cesty k jejich statku; vpravo Vánoční fotografie se sourozenci; Oswald stojí druhý zprava.

Dole vlevo: poslední fotografie Oswalda se sourozenci před nuceným vystěhováním z Československa v roce 1946; Oswald stojí vlevo.

7.jpg

Archivní fotografie, na níž je zachycen statek 19 let poté, co jej Oswaldova rodina musela opustit; už tehdy značně zchátralý dům pro rodinu nasnímal rodinný přítel Schmied – při své první návštěvě rodných míst po nuceném vystěhování. Fotografie z roku 1965 rodinu poprvé po 19 letech informovala o stavu jejich rodného domu na Rýmařovsku; foto archiv Svatopluka Klesnila

8a.jpg

Archivní fotografie, na nichž je zachycen Oswaldův otec Hermann, který teprve v v roce 1981 dostal povolení přijet krátce do Československa a navštívit svůj někdejší statek; Oswaldův tatínek zde našel už jen ruiny; rodinné fotografie Hermanna procházejícího kolem zbytků domu nasnímal přítel; archiv Svatopluka Klesnila

8c.jpg
8b.jpg

Nahoře vidíte, jaké fotografie ze života Oswaldovy rodiny se podařilo fotografu Svatoplukovi Klesnilovi získat. A jak je umělecky zpracoval? Nejprve zmapoval Oswaldův příběh, pak hrdinu příběhu vyfotografoval a vybrané dokumenty sestavil do celku, který vypráví zachycený příběh.

6.jpg

K ZAMYŠLENÍ

Téma, jež Svatopluk Klesnil zpracoval, se týká období naší novodobé historie, které stále vzbuzuje kontroverzi. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že připomínání osudů vysídlených rodin snižuje utrpení obyvatel Čech a Moravy za druhé světové války. Připomínají, že vyhnání předcházely tragické válečné roky. Jiní lidé si zase myslí, že odsun a násilí, které ho provázely, bychom si měli připomínat. A že je naším úkolem vyrovnat se s touto částí české historie. Sám fotograf Klesnil říká, že aktéry příběhů nesoudí, že chce příběhy pouze dokumentovat a vyprávět. Co si o tématu myslíte vy?

Svatopluk Klesnil, Pan Oswald, z cyklu Dočasná přítomnost, 2015, foto archiv autora

plná verze.jpg

Také místy, která obklopují vás, kráčela historie. Odehrály se na nich stovky a tisíce příběhů. Některé byly šťastné a humorné, jiné smutné nebo tragické. Ve většině osudů se nejspíš mísilo vše dohromady. Společně tyto příběhy utvářejí naši kolektivní paměť. Zamyslete se nad tím, proč je důležité, aby se příběhy spojené s místy uchovaly, a vyzkoušejte si pátrání po příbězích míst!

list 1_.jpg
list 2_.jpg

Máte chuť přispět k tomu, aby se příběhy spojené s místy uchovaly? Pak se přidejte se k nám a staňte se sběrateli příběhů!

Přečtěte si, jak postupovat, pak se dejte do toho a příběhy s dokumentací míst nám pošlete. Za to vás odměníme malým dárkem a hlavně: příběh zaznamenáme do naší velké mapy a společně vytvoříme velký archiv příběhů a míst!

TIP!

Vaše příběhy spojené s místy mohou být veselé i smutné, mohou být o obyčejných věcech, ale i o velkých událostech. Každý příběh je zajímavý!

list 3_.jpg

Pošlete nám své fotografie a příběhy! Už teď se na ně těšíme!

kluk.png
holka.png

Všechny účastníky odměníme a jejich příběh zaznamenáme do naší velké mapy míst a příběhů!

Vaše příběhy zaznačíme do mapy. Kolik špendlíků nasbíráme?

bottom of page