top of page

Studium přírody

Kresbou lze vyjádřit snad cokoliv. Můžeme si čárat jen tak bez rozmyslu, kreslit své představy a fantazie, kresbu lze ale také použít jako prostředek studia přírody. Možná jste to nevěděli, ale vědecká ilustrace je klasickým oborem výtvarného vyjadřování. Bez pečlivých studií přírody by se dříve neobešla žádná učebnice nebo vědecký spis!

Vědecké ilustraci se věnovala také známá anglická spisovatelka a ilustrátorka Beatrix Potterové (1866–1943). Všichni znají její příběhy o Petru Králíčkovi, málokdo však ví, že byla také přírodovědkyní a autorkou vynikajících vědeckých ilustrací. Studovat botaniku a věnovat se kariéře vědkyně bohužel nemohla, protože ženám to tehdy bylo zapovězeno.

Na obrázcích si můžete prohlédnout její odbornou studii motýlů nebo hub. Porovnejte tyto kresby Beatrix Potterové s její ilustrací pohádkového příběhu. V čem se liší? Až budete znát odpověď, pusťte se do vlastní vědecké ilustrace!

Jak postupovat?

1. Rozmyslete si, co budete studovat a kreslit. Může to být motýlí křídlo či houba, vaše zvířátko, pokojová rostlina nebo mrtvá moucha, kterou jste našli na parapetu. Zkrátka cokoliv, co vytvořila příroda.

2. Velmi pozorně objekt svého studia zkoumejte. Použijte lupu nebo si předmět zvětšete přes mobilní telefon. Všímejte si celkového tvaru, složení, všech detailů. Vaše kresba musí být vědecky přesná a pravdivá.

3. Začněte kreslit a nepřestávejte předmět svého studia stále pozorovat. Celkovou kresbu můžete doplnit studiemi detailů. Kreslit můžete třeba tužkou. Je vhodné nejprve jemně črtat a pak teprve čáry zesilovat. 

4. Hotovou kresbu můžete kolorovat. Použijte třeba akvarelové barvy nebo pastelky. Také barevnost by měla být věrná předloze!

5. Vzniklý obrázek se může stát součástí vašeho vlastního „odborného“ článku. Zjistěte si zajímavé souvislosti a kresbu doplňte popiskami a novými poznatky. Ukažte svoje dílo ostatním a povyprávějte, co jste o přírodě zjistili nového.

Co budete potřebovat: nějaký objekt ke studiu (zvířátko, mouchu, motýlí křídlo, rostlinu), papír, tužku, vodové barvy s kelímkem na vodu a štětcem nebo pastelky

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

priroda_1.jpg
priroda_2.jpg

Prostudujte si pozorně ilustrace Beatrix Potterové. Jaký je rozdíl mezi jejím obrázkem pro děti do pohádkové knížky a mezi jejími vědeckými ilustracemi hub a motýlů?

Beatrix_Potter,_Benjamin_Bunny,_Mrs_Rabb
Beatrix_Potter-_Mycology._Source-_Armitt
2016JP8407_bp_nature_butterfly.jpg

Beatrix Potterová, Ilustrace z příběhu o Petru Králíčku, 1901

Beatrix Potterová, Studie rozmnožovacího systému houby Hygrocybe coccinea, 1904, z archivu Armitt Museum

Beatrix Potterová, Studie motýlů se zvětšenými detaily křídel, okolo 1887, z archivu Frederick Warne & Co Ltd.

Inspirujte se také dalšími vědeckými ilustracemi, jež byly součástí různých vědeckých pojednání! Zamyslete se nad tím, zda i dnes má ilustrace stejné postavení jako třeba v 17. nebo 18. století.

Studies_in_the_theory_of_descent_BHL2423

August Weismann, Studie k teorii původu, nedatováno; z archivu Knihovny Charlese Darwina

Studies_of_Fruits,_Insects_and_Shells_ME

Maria Sibylla Graff, Studie ovoce, hmyzu a mušlí, okolo 2. poloviny 17. století; z archivu Metropolitan Museum of Art

bottom of page