top of page

Cíle udržitelného rozvoje

Co je to SDGs?

„Musíme se do změn pustit všichni, a to co nejdříve. Všechny státy, všichni lidé – studenti, vědci, podnikatelé, politici, učitelé, novináři. Musíme se učit, mluvit spolu, musíme změnit vzorce našeho chování. Už nestačí jenom třídit odpad. Nejlépe bude, když budeme produkovat odpadu co nejméně, a když už nějaký vznikne, vrátíme ho zase do oběhu.“ Michal Broža

Tato slova, jež uvozují zajímavou metodiku zaměřenou na globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy (zde), poukazují na jeden z mnoha současných problémů, které jistě zneklidňují mnohé z vás. Ať už se jedná o chudobu, hlad, zdraví nebo o genderovou rovnost, udržitelnost a ochranu klimatu. Ano, do změn se musíme pustit všichni, jinak se neuskuteční. Nejdříve je ale třeba pochopit rozsah a povahu palčivých problémů dneška a formulovat možné cesty řešení. A k tomu také slouží naše pracovní listy!

SDGs_1.jpg
SDGs_2.jpg
web_hejcin.jpg
bottom of page