top of page

Řád tužky a pravítka

Další z osobností, které spojily svůj profesní život s Muzeem umění Olomouc a zároveň patří mezi aktivní výtvarné umělce, je Ladislav Daněk. Pracuje v muzeu na pozici kurátora obrazové sbírky moderního umění a je autorem celé řady výstav. Kromě toho také sám tvoří. A to velmi netradičně. Jak uvádí, snaží se na papíře nebo plátně zachytit tušení řádu, který nejde vyjádřit slovy. K hledání přitom využívá vcelku běžné prostředky: tužku, pastelky nebo barevné fixy, pravítko a milimetrový papír. Výsledky jsou přesto dechberoucí, posuďte sami.

Mysleli jste si doposud, že pravítko patří pouze do školní výuky matematiky a geometrie? Tak to jste se asi ještě nesetkali s výtvarnými pracemi Ladislava Daňka. Umělcova metoda je založena na přesném spojování předem rozvržených bodů. Výsledkem soustředěné až meditativní práce jsou velmi důmyslné lineární (čárové) konstrukce, založené často na symetrii, tedy principu, který lze pozorovat i v okolní přírodě či lidské činnosti. Daňkovy rýsované kresby působí velmi křehce, vzdušně, poeticky a na ploše papíru vlastně i prostorově.

4740.jpg

Ladislav Daněk, Bez názvu, 1987, barevné fixy, červený milimetrový papír, 700 × 700 mm

Co nám kresby Ladislava Daňka mohou připomínat? Dokonale utkanou pavučinu nebo krystaly sněhové vločky... nebo propracované systémy gotických síťových kleneb. Všude můžeme najít zobrazení nějakého systému (řádu), jehož hledání a zviditelňování umělce, o kterém dnes mluvíme, tak zajímá. Podívejte se na obrázky přiložené v našich pracovních listech. Možná nám dáte za pravdu, možná přijdete ještě s dalšími nápady.

 

Přemýšlejte a tvořte:

Víte, čím je dnešní zadání tvořivé činnosti tak výjimečné? Že pro nás výtvarné dílo, v tomto případě barevnou kresbu, kterou se budeme inspirovat, připravil sám umělec. Hned pod textem si ji můžete prohlédnout. Pojďte podle ní vyměřovat a kreslit!

 

1. Čím začít? Nejprve si samozřejmě nachystejte potřebné pomůcky: čtverečkovaný papír, pastelky (pokud chcete i barevností napodobit kresbu Ladislava Daňka, tak si připravte pastelku oranžovou, červenou, zelenou a fialovou), tužku a pravítko.

 

2. Nejdříve si na čtverečkovaném papíru vyměřte pomocí pravítka velikost formátu kresby. Horní hrana měří 18 cm, boční 28 cm. Je to důležitá část práce, jen tak dosáhnete toho, že bude kresba dokonale symetrická. Rozměřování proveďte tužkou, aby přípravné čáry nebyly na kresbě příliš vidět.

SKM_C454e21030410060.jpg

Ladislav Daněk, Bez názvu, 2021, modrý čtverečkovaný papír, pastelky značky Faber Castell, 280 × 180 mm

3. Nyní nalezněte střed formátu, kde je nutné vytvořit čtverec o rozměru stran dvakrát dva čtverečky papíru. Délky středových os od vyměřených okrajů kresby jsou 9 a 14 cm. Jednotlivé vrcholy nalezeného čtverce si očíslujte podle vzorového obrázku, abychom si mohli vysvětlit systém spojování.

4. Vyměřené okraje kresby si dále označte drobnými body. Ty jsou od sebe vzdáleny opět dva čtverečky papíru.

5. Teď už můžete začít pracovat pomocí vybrané barvy a pravítka. Pokud chcete dodržet stejnou barevnost jak vzorová kresba, začněte oranžovou. Jednotlivé body na správně zvoleném okraji kresby spojte s vrcholem středového čtverce číslo 1. Abyste docílili vzniku prázdného čtverce uprostřed formátu, musíte vždy začít a skončit na bodě mimo středové osy. To je pro provedení kresby velmi důležité! Než začnete spojovat, dobře se proto podívejte na vzorový obrázek.

6. Pokud máte hotovo, pusťte se do práce s další barvou. Napodobitelé Daňkovy kresby použijí nyní červenou pastelku. Vrchol středového čtverce označeného číslem 2 spojte opět s okrajovými body podle vzorového obrázku. Buďte pozorní, abyste začali a skončili tam, kde je to potřeba.

7. Pochopili jste princip vzniku kresby? Dokázali byste sami dokreslit zbývající dvě barvy a využít vrcholy středového čtverce 3 a 4? Pokuste se o to. Určitě vše zvládnete. Jen vám ještě napovím, že pokud spojíte vrchol 3 čtverce zelenou barvou a vrchol 4 zase fialovou, vytvoříte přesnou kopii výchozí kresby. Na zaslané fotografie výsledků vaší tvorby se moc těším na emailu: soban@muo.cz.

muzeum_z_pokoje_11_1.jpg
muzeum_z_pokoje_11_3.jpg
muzeum_z_pokoje_11_5.jpg
muzeum_z_pokoje_11_2.jpg
muzeum_z_pokoje_11_4.jpg
muzeum_z_pokoje_11_6.jpg

Podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png
bottom of page