top of page

Sám sebou

Naše tělo nabízí mnoho možností, jak s ním ve výtvarném umění pracovat. Lidské tělo a jeho symboliku zkoumala ve své tvorbě Adriena Šimotová, jejímž dílem se dnes budeme inspirovat. Naučíme se využívat vlastní tělo jako kresebný prostředek a prozkoumáme jeho možnosti. Aktivita má více kroků a je jen na vás, u kterého bodu skončíte!

Jak postupovat?

1. Nachystejte si co největší papír, jaký máte k dispozici. K tomu cokoliv, čím rádi kreslíte – tužky, uhly, fixy, pastelky, pastely.

2. Protáhněte si tělo pomocí krátké rozcvičky. Nezapomeňte na hlavu, ruce ani na nohy. Všechny části těla budeme k tvorbě potřebovat.

3. Zaujměte zajímavé a jedinečné polohy těla na papíře. Můžeme stát, sedět, klečet, ležet nebo zkoumat další možnosti svého těla.

4. Obkreslete některé části svého těla – chodidlo, koleno, paže, loket, dlaň. Kresba se může i překrývat.

5. Pokud zvládnete mít u kresby zavřené oči, zkuste to! Soustřeďte se na obrys svého těla, kolem nějž obkreslujete linku.

6. Jednotlivé části obkresleného těla vytrhejte po jejich obrysu.

7. Skládejte nové kompozice v ploše i v prostoru. Papír můžete dál přehýbat, rolovat, trhat, mačkat a přeměňovat jeho původní podobu do nových rozměrů.

tvorime_doma_36_simotova_1.jpg
tvorime_doma_36_simotova_2.jpg
Nohy_Šimotová.jpg

Adriena Šimotová, Nohy, 1970, papír, lept; ze sbírek GMU Hradec Králové

Adriena Šimotová (1926–2014) byla česká malířka, grafička a sochařka. Hlavním výtvarným médiem jejích děl byl papír nebo textil, který dokázala proměnit mačkáním, vrstvením, trháním, perforováním a přenést na něj stopy vnějšího světa technikou frotáže či otisku. Tímto způsobem vznikala díla s otisky dlaní, chodidel nebo celého těla.

Autorka po celý svůj život hledala nové výtvarné postupy a techniky, které by jí pomohly nalézt důstojný výraz pro vyjádření metafyzické tíže lidské existence. Život a následně i její uměleckou tvorbu hluboce zasáhly
a ovlivnily zážitky ze II. světové války
a později také smrt manžela a syna.

tlumocnik.jpg
Kotva 1
tlumocnik.jpg

Tento námět je k dispozici také v českém znakovém jazyce!

bottom of page