top of page

Sváteční návštěva

Poznejte prostřednictvím pracovního listu novou výstavu Arcidiecézního muzea Olomouc 1673 | kabinet pro biskupa. Kromě děl od Tiziana, van Dycka, Veroneseho a dalších slavných mistrů zde naleznete také obraz méně známého umělce. Pro nás však bude důležitější než jiná díla – zejména proto, že zobrazené téma souvisí s vánočními svátky, tedy časem, který právě nadchází.

Vánoční svátky přicházejí!

Odpočívající Svatá rodina, tedy malý Ježíš, jeho matka Marie a pěstoun Josef, jsou sice důležité postavy díla a nacházejí se v předním plánu obrazu, nicméně důležitou rolu v něm hraje také obydlená krajina. Není to pouhý doplněk biblického či historického výjevu, jak bývalo zvykem ve středověké malbě, ale tento již renesanční umělec ji více přiblížil skutečnosti.

 

Zobrazený děj přenesl z biblických časů do své současnosti, tedy první poloviny 16. století. Jednotlivé figury (stafáž) ve středním plánu obrazu jsou oděny podle tehdejší módy, na selském stavení vidíme dobové a místní architektonické prvky. Krajina má svou hloubku, iluze prostoru je docílena pomocí atmosférické perspektivy.

muzeum_z_pokoje_4_1.jpg

Stejně jako renesanční malíř, i my můžeme pozvat Svatou rodinu do naší přítomnosti. Klidně přímo k nám do pokoje na sváteční návštěvu. Než si prozradíme zadání dnešního úkolu, vysvětlíme si významy některých nových slov, která ve svém výkladu zmínil kolega teoretik.

Přemýšlejte a tvořte:

1. Co nejpečlivěji si vystřihněte postavy Svaté rodiny v příloze listu, a to i s přesahy na přeložení, které zabezpečí, aby vystřihovánka bez opory stála. Pokud si nejste prací s nůžkami jistí, požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.

TIP!

Chcete-li, aby byla vystřihovánka pevnější, nejprve ji celou obstřihněte dále od tvarů jednotlivých postav (1), podlepte tvrdším papírem a teprve poté vystřihněte co nejpřesněji po obvodu těl a věcí (2). Půjde-li vám to špatně pomocí nůžek, můžete použít řezací nůž. Nezapomeňte si ale v tom případě dát při řezání pod opracovávaný obrázek pevnější podložku.

2. S vystřiženými či vyřezanými postavami se projděte po bytě a zkuste najít alespoň tři místa, kam by je bylo vhodné umístit.

3. Při hledání místa zkuste splnit následující dvě podmínky. Postavy Marie, Josefa a malého Ježíška umístěte spíše do popředí (předního plánu). Za nimi by měl být pokud možno zajímavý průhled dále do prostoru (zadního plánu).

4. Výsledek své práce vyfotografujte a pošlete na soban@muo.cz. Zajímavé fotografie zveřejníme.

muzeum_z_pokoje_4_2.jpg
muzeum_z_pokoje_4_3.jpg

Tip na vánoční rodinnou hru!

 

Překvapte ostatní členy domácnosti! Umístěte vystřiženou Svatou rodinu z obrazu na nečekané místo a počkejte, až si jí někdo sám všimne. Vystřihovánka se může ocitnout ve spíži mezi potravinami, uprostřed kuchyňských hrnců, na poličce v ložnici nebo v koupelně mezi kosmetikou! Určitě přijdete na další originálními nápady. Nezapomeňte, že by měla být vystřihovánka vždy alespoň trochu vidět. Pokud se nálezce zeptá, o co jde, vysvětlete mu pravidla hry a vyzvěte ho, aby ve hře pokračoval a nachystal překvapení pro někoho dalšího. Hodně sváteční zábavy!

muzeum_z_pokoje_4_4.jpg
sc_0251_0306 (1).jpg

Lucas Gassel van Helmond (kolem 1488–1568/69), Odpočinek na útěku do Egypta, 1540–1450; olej na dubovém dřevě; Arcibiskupství olomoucké – Muzeum umění Olomouc

Podívejte se také na další náměty z cyklu Muzeum z pokoje!

Terezie.png
David.png
bottom of page