top of page

Mezi kameny

tlumocnik.jpg

V tomto listu se seznámíme s malířkou Květou Válovou. Budeme se inspirovat obdobím její tvorby, kdy ve svých obrazech ztvárňovala kameny a lidi. GASK – Galerie Středočeského kraje má ve svých sbírkách významná díla Květy Válové – rozměrné malby i kresby a grafiky. Nás budou nyní zajímat právě grafické listy vytvořené technikou monotypu.

Ve čtyřech jednoduchých výtvarných technikách vytvoříme dvě díla, která budou vzájemně propojena. U jednotlivých kroků budeme sledovat proměnu díla a pátrat po svých pocitech. Mohlo by se nám podařit se tak přiblížit Květě Válové a blíže porozumět její tvorbě.

Květu Válovou celý život zajímala příroda a člověk. Ve svých dílech zkoumala sílu a zranitelnost lidské bytosti. Postavy lidí pro ni byly hmotou podobnou kamenům, které stavěla do pomyslného boje se skutečnými kamennými monolity. V takových obrazech chtěla ukázat lidskou důstojnost a nebojácnost. „Kamenné“ obrazy tvořila v 60. letech 20. století, ale i později některé její malby lidských tváří a rukou připomínaly mohutné balvany.

První výtvarná aktivita: koláž a monotyp

Technikou koláže vytvoříme skálu, ohromné a těžké kameny. Inspirujeme se Listem č. 3. Formou koláže z papírů různých struktur a gramáží vytvoříme pozadí připomínající skálu. Skal může být více, aby nám vznikl prostor, ve kterém je možné se schovat, objevovat ho, ale také se v něm i ztratit.

 

Pomůcky: čtvrtky/kreslicí karton formátu A3 nebo A2, různé odstřižky rozmanitých papírů – různé gramáže a povrchu, lepidlo, případně nůžky, ale lze jen trhat a například jemné hedvábné papíry muchlat

 

Kolik skal je na vašem obrázku? Jsou k sobe hustě přimknuté nebo je mezi nimi dost prostoru k pohybu? Jsou vysoké a příkré, že bychom je museli zdolat jako horolezci nebo po nich můžeme snadno kráčet? 

S hotovou koláží pracujeme dále jako s grafickou matricí. Válečkem naneseme barvu. Skalní prostor, který jsme vytvořili, se nám vyjeví v novém světle. Objeví se dosud málo viditelné struktury, plochy zešednou a některé části kompozice se úplně zahalí do tmy. Ale pokračujeme ještě dál a z koláže, na kterou jsme nanesli barvu, vytvoříme otisk.

 

Pomůcky: druhá čtvrtka stejného formátu, tiskařský váleček, černá barva na linoryt

 

Jak na nás působí původní koláž s nanesenou barvou a jak její otisk?

Druhá aktivita: frotáž a tupování

V dalším kroku se budeme inspirovat Květinými barevnými kresbami. Využijeme naše první dílo – koláž. Technikou frotáže ji dále proměníme. Přes vrstvu jiného slabšího papíru skalní prostor ofrotujeme barevnými mastnými pastely. Vybíráme barvy, která nám připomínají kameny. Postupně se nám bude vyjevovat původní prostředí nově a v barvách.

 

Pomůcky: hedvábný papír, mastné pastely

 

Jmenujte barvy, které jste využili. Jak se prostor proměnil? Jakou náladu ve vás pohled na novou barevnou podobu skalního místa vyvolává? Připomíná vám nějaké známé místo, které jste navštívili nebo jste vytvořili úplně novou krajinu?

 

Pokračujeme v inspiraci monotypy Květy Válové a vytvoříme šablony postav, které budou představovat konkrétní osoby z našeho života. Technikou tupování temperou skrz vlastní vyříznutou nebo vystřiženou šablonku postavy umístíme naši rodinu nebo kamarády mezi kameny.

 

Pomůcky: tužka, čtvrtka, nůžky/ řezák, houbička, temperová barva

 

Další dílo je hotovo a můžeme opět prozkoumat, jak se dalším výtvarným krokem proměnilo. Kam jste umístili postavy? Co dělají? Jen tak zkoumají prostor nebo hledají cestu ven, protože zabloudili? Je jim dobře a cítí se uvolněně nebo mají strach a pocit stísněnosti?

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

kameny_1.jpg
kameny_2.jpg
G_1047_print_AIP.jpg

Květa Válová, List č. 3 (monotyp a papír), 1966, ze sbírek GASK, Kutná Hora

ukazka_kolaz_matrice.jpg
ukazka_tisk.jpg

Prohlédněte si grafický list Květy Válové, zamyslete se a tvořte!

 

 

Něco o životě Květy Válové

Válovky… Tak se říkalo Květě a Jitce, dvojčatům, která se narodila 13. 12. 1922. Chceme-li Válovky poznat, musíme se seznámit s oběma najednou. Celý život strávily společně v Kladně. Obě se staly malířkami, protože milovaly kresbu a malbu od prvního momentu, kdy vzaly do roku tužku.

 

Jejich tatínek brzy zemřel, a tak se o ně maminka starala sama. O mamince vždy říkaly, že nebyla člověk, ale anděl. Během války, za totality, byly nasazené v ocelárnách Poldi Kladno (1942–1945). Pracovaly jako dělnice: Jitka jako soustružnice a Květa jako frézařka. Prostředí oceláren jim učarovalo a v mnohém se promítlo do tvorby obou sester.

Po válce nastoupily na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Obě dokončily studium v ateliéru monumentální malby u Emila Filly. Svého profesora měly moc rády a obdivovaly jeho přístup ke studentům. Květa ukončila studium v roce 1951, Jitka o rok dříve. Vrátily se za maminkou do Kladna, kde malovaly a žily velice skromně. V srpnu 1968 začala okupace vojsky Varšavské smlouvy. Obě sestry velmi zasáhla. S dalšími umělci reagovaly na situaci v Československu, a proto jim bylo později zakázáno vystavovat. Svobodně tvořit a vystavovat mohly až po roce 1989, kdy období tzv. normalizace (1971–1989) skončilo sametovou revolucí. 

 

Květa Válová zemřela 6. září 1998 a dvojče Jitka 27. března 2011.

ukazka_postavy.jpg

TIP!

Pokud si nevíte rady s popsanými technikami, zde jsou ukázky:
nahoře koláž, tisk z koláže a dole frotáž s tupovanými postavami.

Kotva 1
tlumocnik.jpg

Tento námět je k dispozici také v českém znakovém jazyce!

bottom of page